woensdag 14 november 2007

Het Vrouwenlab 28 november!!

Het Noordelijk Vrouwennetwerk organiseert 28 november haar eerstvolgende bijeenkomst: “Het vrouwenlab; op een experimentele en interactieve manier werken aan elkaars ontwikkeling”

Het Noordelijk Vrouwennetwerk bestaat nu 1,5 jaar en heeft in die tijd meer dan 300 vrouwen uit de regio aan zich weten te binden. Binnenkort, 28 november, is de eerstvolgende bijeenkomst ‘s avonds in het Karmelklooster in Drachten. Het belooft een bijzonder programma te worden. Er is aan alle vrouwen in het netwerk gevraagd wie een workshop zou willen doen en hier kwamen 18 reacties op terug.
En als vanzelf kwam zo thema van de avond bovendrijven: ‘Het Vrouwenlab’
Het programma bouwt op gedachten als:
• we gaan uit van overvloed en niet van schaarste;
• we willen delen en elkaar versterken;
• we onderzoeken nieuwe wegen en durven te experimenteren, een vrouwenlaboratorium
• we willen meegaan in datgene wat er is, 18 workshops op één avond
• evaluatie van vorige workshopavonden leverde o.a. op dat men graag meerdere workshops had willen bezoeken
• als er 1 persoon een workshop komt bezoeken is dat waarschijnlijk precies diegene die op dat moment van belang is

De workshops zijn rond thema’s geclusterd: Creatieve werkvormen; spiritualiteit; persoonlijke ontwikkeling; lifestyle. En in het hele klooster zullen activiteiten plaatsvinden. Eén van de vrouwen zal de avond met een vertelling openen. En er zullen doorlopend readings gedaan worden in een kleine individuele zetting.

Een grappig, nieuwsgierig experiment waar je van harte welkom bent als je vrouw bent en het thema van de avond je aanspreekt. Entree is € 20,-. Opgave bij Jeltine Zijlstra, jeltinezijlstra@chello.nl