zaterdag 26 januari 2008

Kom terug van Toon Tellegen

'Kom terug'
Als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen, dat niemand zelfs kon denken
dat ik ze dacht...

En als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken,
op een ochtend:
'Ja'

woensdag 23 januari 2008

Prof. Dr. Paul de Chauvigny de Blot Sj, Lic.Ph.

Een bijzondere naam voor een bijzondere man; sinds nov 2006 hoogleraar Businessspiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode. Een nieuwe leerstoel.
In zijn openingsrede zegt hij o.a. het volgende:

"Wat is de toekomst van het management? In de zakenwereld is er een duidelijk zoeken naar vernieuwing, maar deze is doorgaans pragmatisch van karakter. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om organisaties concreet beter te laten functioneren door de structuur aan te passen, en ook door mensen op een andere manier dan de gebruikelijke wijze aan te sturen, te beoordelen, te ontwikkelen en te belonen. Van fundamentele vernieuwing van organisaties is echter niet of nauwelijks sprake. Vernieuwingen beperken zich over het algemeen tot datgene wat op korte termijn praktische haalbaar wordt geacht. Dat zijn oplossingen die over het algemeen binnen de gevestigde kaders van denken en handelen liggen. Dat organisaties en bedrijven niet fundamenteel vernieuwen, komt vooral doordat men niet genoeg beseft dat organisaties betekenisgevende systemen zijn. De menselijke betekenis van het zakendoen roept twijfels op. Zijn moderne organisaties wel betekenisvol genoeg voor mensen zodat zij hun bijdrage willen en kunnen leveren? Deze vraag raakt het bestaansrecht van organisaties. Zijn werkplekken plaatsen van bezieling en arbeidsvreugde in het leven en werken van mensen of zijn mensen machines van financieel-economisch rendement? Onderdeel van de twijfel is de vraag of en in hoeverre organisaties kunnen of moeten beschikken over een zekere bevlogenheid en zelfs over spiritualiteit om effectief te kunnen functioneren. Onderzoek hiernaar wordt van doorslaggevend belang geacht in het kader van de doorlopende discussie over de maatschappelijkheid en duurzaamheid van moderne organisaties."

Het hele document kan je vinden op: http://www.nyenrode.nl/download/lectures/deblot.pdf

Seth Godin over 'curious' mij aangereikt door Gerjanne Tiemens: www.okzo.nl

Curious van Seth Godin

dinsdag 15 januari 2008

Gedicht van Maria Barnas

TWEE ZONNEN

Wanneer ik ga slapen ligt de zee nog steeds beneden
en altijd is de zon me voor.

Ik sta bij een uitsnede
Van donker water en later ben ik bij de boten

met zeilen wit zo licht als opgeluchte stemmen
en tussen de schaterende meeuwen wel eens opgetogen.

In de ring die ik kreeg sta ik scheef
naast een datum. En ik zie hem in de verte
gaan, met een zon. Slordig herhaald in het raam.

Hij noemde me Bloem, ook wel Lente, Sexy, Liefste,
Liefde, Lief en de laatste tijd steeds vaker
Lieverniet, Neelater, Alsjeblieft.

Van: http://www.epibreren.com/rs/rs_frame.html?barnas.html

donderdag 10 januari 2008

wie houdt er níet van Leonard Cohen!Take this Waltz

jeugdsentiment

filmpje wat weergeeft in welk licht lifehacking staat

definitie van Lifehacking; uit een blog van Sanne Roemen

Afkomstig van www.lifehacking.nl Lifehacking.nl is een platform/community waar handigheden, tools, wetenswaardigheden en zo worden uitgewisseld. Gericht op het makkelijker en handiger maken van je leven, zowel privé als professioneel. Dit kan je heel breed zien, maar ik zal een paar zaken die nadrukkelijk aan de orde kwamen kort toelichten. De nadruk ligt vooral op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Web 2.0.

Definitie: Lifehacking is een samenstel van handigheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, timemanagement en kennismanagement zodat je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan rompslomp en meer tijd kan besteden aan de dingen die er toe doen. Dat Web2.0 daarbij zo’n grote rol speelt komt doordat je op het internet heel veel (vaak gratis) software en toepassingen vindt, die helpen bij het vinden, filteren en delen van informatie. Daarnaast is er veel aandacht voor het slimmer gebruiken van je computer. Vooral kenniswerkers hebben veel voordeel van het toepassen van lifehacks in hun praktijk.

tip van Sanne Roemen: kijk ook op http://www.lancelots.nl/ontwikkelen/ondernemerschap/zelfstandig-werken/lifehacking

hahaha, toch ook wel heerlijk; om mee te brullen

dinsdag 8 januari 2008

Mooie blog op Lifehacking.nl van Robbert Zoon

De wereld waarin wij leven verandert zo snel dat bijna niemand meer kan bouwen op oude zekerheden. Juist nu lijkt het zaak om flexibel met onzekerheid om te gaan. Leuk werk ligt wel degelijk voor het oprapen, zolang je niet teveel vasthoudt aan oude overtuigingen en vastgeroeste verwachtingen. Belangrijker dan wat je precies gedaan hebt, is de vraag wat je werkelijk wilt. Ervaring is als een lamp op je rug die slechts het verleden verlicht. Het nieuwe motto is dan ook ‘verscheur je cv en volg je hart.’

Anderen vervangen hun cv voor ci, een curriculum imaginationis. De traditionele curriculum vitae betekent letterlijk ‘levensloop’, datgene wat je gedaan hebt. 99,9 procent van alle cv’s is een gortdroge opsomming van feiten. Je curriculum imaginationis daarentegen bestaat uit wat je gáát doen, je nog niet geleefde leven, je ambities, je wensen, je dromen. Voor een werkgever minstens zo interessant als wat je gedaan hebt, omdat een ci laat zien waar je naartoe wilt. Je ci is de magneet van je toekomst.

Mooie uitspraak over Ondernemerschap

Op Twitter gezet door Ritzo ten Cate www.deondernemers.nl

Ondernemerschap is niets meer en niets minder dan het stroomlijnen van de in- en uitgaande stroom van waarde, of dat nou is in de vorm van geld of iets anders (Richard de Vries, 2008)

maandag 7 januari 2008

Deze is speciaal voor Willy"What You Waiting For" by Gwen Stefani (Alice in Wonderland)


Yann Tiersen La Dispute

Goed nieuws wat ik las in een log van Jorrit Timmermans van The Project Network

De bange haas die vlucht voor de vos, raakt getraumatiseerd. Dat is de natuur en zo werkt het.

Peter Levine, wereldwijd bekend om zijn kennis over trauma healing, komt op 16, 17 en 18 juni naar Nederland.

Net zo goed dat wij natuur zijn, loopt ieder van ons in meer of mindere mate trauma op in het leven. Hiervoor hoef je niet het slachtoffer te zijn geweest van misbruik, geweld of ingrijpende verliezen. Het kan zijn dat je moeder je een keer niet van de kleuterschool kwam halen of dat je uit het kinderzitje van je vader's fiets viel. Deze pijnlijke momenten laten trauma achter.

Er is een groot verschil. Dieren gaan heel anders om met trauma dan wij dat doen. De haas die ontkomen is aan de vos ligt een tijdje als dood op de grond. Daarna begint hij heftig te trillen om zo de bevroren energie in beweging te brengen. Nog enigszins verdwaasd staat hij langzaam op om een paar minuten later vrolijk springend zijn pad te vervolgen.

Mensen gaan hier heel anders mee om. Onze maatschappij heeft ons niet geleerd het trauma 'uit ons lijf te trillen'. Het blijft dus zitten en bevriest ons. En omdat de energie niet weg kan, zoekt het op andere manieren een uitweg. Rare fobieen en ongewenst gedrag kunnen dan ontstaan.

Een aantal maanden geleden las ik het boek 'Waking the Tiger' van Peter Levine waarin hij omschrijft hoe wij het bevroren trauma in ons lichaam op kunnen sporen. Om het daarna weer in beweging te krijgen zodat de levenskracht weer door ons heen stroomt. Het lichaam helpt ons hier enorm bij want het weet wat goed voor ons is.

Dat is wat mij zo aanspreekt. Diepgravende psychologische zelfreflectie is niet nodig. Je lichaam kan je op elk moment vertellen waar je vast zit. Ik wilde dit zelf ervaren en heb een aantal keren Somatic Experiencing ondergaan bij Carolien Entrop. Ik zoomde daar in op de spontane bewegingen van mijn lichaam en merkte dat daarmee oude verhalen en overtuigingen naar de oppervlakte kwamen. Zo kreeg ik inzicht in wat mij was overkomen en welk effect dat op mij had. De helderheid die me dat gaf, vond ik heel bevrijdend.

Vorige week heeft Norbert Netten geregeld dat Peter Levine in 2008 naar Nederland komt. Hier ben ik erg enthousiast over. Levine zal op 16 juni samen met Sonia Gomez een lezing geven over de werking en het bevrijdende effect van zijn methode, Somatic Experiencing. Op 17 en 18 juni zal hij workshops verzorgen waar deelnemers Somatic Experiencing voor zichzelf kunnen ervaren. Meer informatie hierover volgt later op www.theprojectnetwork.nl.

Systemisch werk

Komend jaar ga ik met mijn man, Rudolf Winius, een aantal keren een training 'Introductie Systemisch werk' geven. Volgens mij zijn wij een hele leuke combinatie ;-) Ook als trainers! We vullen elkaar aan op allerlei gebied. Ik heb er echt zin in!