maandag 11 december 2017

"Jouw verhaal als bron" Een tweedaagse Persoonlijk Proceswerk met Wibe VeenbaasTrynke Minzinga Zijlstra Veenstra
Blij ben ik, dat Wibe Veenbaas op mijn uitnodiging inging om een tweedaagse in het friese te komen geven. Wat het voor hem aantrekkelijk maakt is dat we verbonden zijn in het Fries-zijn en dat ik nog steeds in Friesland woon en dit soort dingen organiseer in Boksum, waar hij vroeger vaak langsfietste vanuit zijn geboorteplek Hijlaard naar school, op zijn Phoenix.

September 2017 heb ik, samen met mijn lief, de tweedaagse Vonken van Verlangen bij hem gevolgd en het was een openbaring om hem te zien werken. Ik was onder de indruk van zijn rust, lichtheid, zorgvuldig en bijzonder taalgebruik en zijn trefzekerheid.
Van Johannes (B.Schmidt die het weer van Jung had) heb ik geleerd dat niets zoveel invloed heeft op het leven van een kind dan het niet-geleefde leven van de ouder(s). En de inzichten die ik kreeg in het werken met Wibe, omtrent het leven van mijn moeder en haar vader hebben mij ruimte en inspiratie gegeven. Laten zien hóeveel invloed hun levens inderdaad op mij hebben gehad.

Wat ik ook prachtig vond was Wibe zijn adagium: Aannemen en toelaten, langs het hart laten gaan, tranen toestaan, ervaringen verteren en opnieuw vertrekken. Hoe nu verder, opnieuw vertrekken vraagt om terugkeer.Dit heeft hij laten zien in zijn werken met de deelnemers, zonder drama en zonder in emoties te verzanden. Indrukwekkend.

Veel van zijn werken draait om verlies en rouw, rouw als achterkant van liefde. Geen wonder zonder wond. En de plek van verwondering is de plek van bevruchting. Door rouw wordt de stem van jouw bestemming, het wonder van jouw trilling zichtbaar. Vandaar ook de naam van deze tweedaagse "Jouw verhaal als bron". Plek en ordening zijn voor Wibe richtsnoer in zijn werken en de dingen die niet overgaan. Kan je de tekens verstaan, zien wat er oplicht.

Of: rouw als achterkant van de liefde. Wat vraagt het van de professional, de rouwbegeleider, de therapeut om hiermee te werken? Wibe als ambachtsman heeft hier een prachtig artikel over geschreven waarin hij uitlegt wat dit van je vraagt. Over de illusies die je als begeleider hebt en hoe je als begeleider zelf zo geraakt kunt worden en hoe belangrijk het is je hier gewaar van te zijn. Met lege handen te staan en niets te kunnen doen. Hoe rouw en liefde in een dynamiek staan die ons 'ik' overstijgt. 'wij verwerken de rouw niet, de rouw verwerkt ons'. Wat een kunst het is om aanwezig te zijn en te blijven. En dat een diepere ordening plaats biedt aan alles wat is en heelt in die zin.

Tijdens onze telefoongesprekken zei hij een prachtige zin die ik op moest schrijven omdat ik het niet in één keer kon vatten: "één lichtje is genoeg om elkaar onze verhalen te vertellen en ze weer te verbinden aan de verhalen daar weer voorbij". Prachtig. En zo passend in deze winterse tijd.


Wibe Veenbaas (1949) is een van de grondleggers van Phoenix Opleidingen. Jarenlang gaf hij koers aan de organisatie. In de loop der jaren ontwikkelde Wibe een  eigen gedachtegoed; het vormt tot op de dag van vandaag de grondslag voor de vele opleidingen en workshops die Phoenix rijk is. Hij is auteur van vele publicaties zoals Vonken van Verlangen, De Maskermaker en Op verhaal komen en zijn nieuwste boek De tekens verstaan.

Wibe werkt met metaforen, met kleine opstellingen, opdrachten en met vragen over het thema van de deelnemers zelf vanuit het principe dat we de ander alleen kunnen dienen als we onszelf als instrument gebruiken.


Deze tweedaagse wordt zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 gegeven
Locatie: LOFT in Boksum 
Programma van 10.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten: € 425,- (incl lunch en koffie/thee)

donderdag 7 december 2017

Moederschap en kindzijn
Eens in de zoveel tijd organiseer ik een gesprek met (max) 6 personen. En er is altijd een onderwerp voor wat boven komt drijven uit mijn onbewuste. Of uit het veld zou je ook kunnen zeggen. En er zweeft veel in het collectieve veld momenteel kan ik je zeggen. (hoor hier ook de glimlach terwijl ik het opschrijf)

Vorige keer was thema Rouw en Verlies. Prachtige mensen die aanschoven, die geraakt werden door de woorden, die zich kwetsbaar opstelden en hun gedachten en gevoelens deelden. Een bijzondere, rijke ontmoeting.

Deze keer, vrijdagochtend 15 december, Moederschap en Kindzijn. Je hebt een moeder of je bent een moeder, je bent een kind of je hebt een kind. Voor mij speelt dit als een rode draad door mijn leven.
Vooral de laatste jaren: op het moment dat ik besloot te stoppen bij mijn werk en mij daarin gesteund voelde kreeg ik een navelbreuk, een navelstreng werd doorgeknipt. Mijn kinderen gingen het huis uit. Mijn baarmoeder werd eruit gehaald. Mijn moeder is overleden. Mijn zus is overleden. En mijn hele leven staat in een ander perspectief.

En rouw brengt me meer dan ooit weer in verbinding met mijn eigen kindzijn, mijn verlangen naar mijn moeder, toen en nu. En rouw brengt me een levensgrote spiegel met daarin mijn eigen moederzijn weerspiegeld en mijn verlangen naar mijn kinderen.
Een moeder hebben of een moeder zijn. Een kind hebben of een kind zijn. Verlangen.

Universele thema's verlies, rouw, verlangen, authenticiteit, rollen (of functions zoals Eckhart Tolle zegt). Ik nodig je van harte uit om aan te schuiven. Je bent meer dan welkom.
Er is heerlijke koffie of thee en iets lekkers als je wilt.

Ik vind het wel fijn dat je even van tevoren aangeeft of je van plan bent om te komen. jeltinezijlstra@gmail.com Bedankt en oant sjens


Vrijdagochtend 15 december van 9 - 11.30 u
Locatie: Bagels&Beans, Kelders 3 te Leeuwarden
Aanmelden: jeltinezijlstra@gmail.com
zaterdag 2 december 2017

Tim Minchin 'Live to learn'


Bijzonder hoe zoiets dan weer bij je binnenkomt. Wat hij zegt is me uit het hart gegrepen:
  1. You don't have to have a dream
  2. Don't seek happiness
  3. Remember, it's all luck
  4. Exercise
  5. Be hard on your opinions
  6. Be a teacher
  7. Define yourself by what you love
  8. Respect people with less than you
  9. Don't rush

zaterdag 25 november 2017

Traumasensitief werken met kinderen en jongeren


Vlak na de zomer heb ik kennisgemaakt met Riet Fiddelaers-Jaspers, in haar Expertisecentrum Omgaan met verlies vlak onder Eindhoven. Zij heeft een combinatie van zachtheid, nuchterheid en deskundigheid die mij erg aanspreekt. Daarom ben ik hartstikke blij dat ze bereid is om naar Friesland te komen om haar kennis en inzichten te delen rondom trauma en kinderen en jongeren. Ik vind het heel fijn dat het een vrouw is want tot nu toe heb ik steeds dagen met mannen georganiseerd. En ik ben zo blij met de gerichte aandacht voor kinderen en jongeren. Want behalve dat we met kinderen werken en/of kinderen hebben, zijn we allemaal kind geweest en kan je dus vanuit verschillende invalshoeken besluiten te komen.


In het leven van kinderen en jongeren kunnen zich gebeurtenissen voordoen die hen overspoelen. Ze worden door hulpeloosheid overvallen, verliezen hun gevoel van veiligheid en kunnen last krijgen van traumareacties als herbelevingen, schrikreacties, buik- en hoofdpijn, slaapproblemen, hyperalertheid, verdoving, woede enz. Hun zenuwstelsel is totaal overprikkeld. Dit kan tot reacties leiden die zowel door het kind/de jongere zelf als de omgeving niet begrepen worden.
Fragmentatiebom
Trauma is als het ware een fragmentatiebom die de psyche in stukjes uiteen laat vallen. Kinderen en jongeren verliezen verbinding, met zichzelf, met anderen, met de omgeving. De ingrijpende gebeurtenis is te groot, te onbegrijpelijk, duurt te lang en hun lichaam kan dit niet meer verwerken. Omdat het lichaam van kinderen kleiner is dan volwassenen en hun brein nog niet voldoende is ontwikkeld zijn kinderen vatbaarder voor trauma dan volwassenen. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer het lichaam zich herinnert.

Inhoud seminar
In dit seminar is de focus voornamelijk gericht op trauma’s die veroorzaakt worden door verliessituaties zoals onverwacht of dramatisch overlijden, scheiding door allerlei oorzaken (zoals ziekte, uithuisplaatsing, detentie, vluchten, vechtscheiding), getuige zijn van levensbedreigende situaties(ongeluk, brand, oorlog) en emotionele verwaarlozing.
Trauma veroorzaakt door seksueel misbruik en mishandeling valt buiten het kader van het seminar.

Trynke Minzinga Zijlstra Veenstra
Tijdens het seminar krijg je informatie over wat traumatisch verlies bij kinderen en jongeren inhoudt. Hoe wordt trauma veroorzaakt, wat doet dat in het lichaam, hoe reageert het lichaam? Je krijgt meer oog voor traumareacties zodat je wat sensitiever kunt zijn voor de behoefte van het kind. Hoe kun je het zenuwstelsel wat meer tot rust brengen waardoor het kind het eigen denken, voelen en doen beter kan inschakelen en in staat is om informatie op te nemen.

Thema’s die aan bod komen
Oorzaken en achtergronden van trauma
Verliesgeoriënteerde trauma’s zoals medisch trauma, ziekte in het gezin, overlijden en allerlei              vormen van scheiding.
Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief van kinderen
Trauma en het brein
Hechting als basis
Herstelgerichte acties
Venster van verduren
Casuïstiek

Werkwijze
Naast theoretische inleidingen doen we kleine oefeningen om meer verbinding te krijgen met het thema. De theorie wordt geïllustreerd met korte filmfragmenten en met cases uit de praktijk. Riet werkt ervaringsgericht wat betekent dat je via je persoonlijke ervaringen de materie onderzoekt met aandacht voor je eigen grenzen.

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor professionals die meer willen weten over wat traumasensitief werken met kinderen en jongeren inhoudt zoals kindercoaches, leerkrachten, kinderrouwtherapeuten, en andere professionals die met kinderen en jongeren werken.

Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers is trauma- en verliesdeskundige. Ze geeft veelvuldig trainingen en lezingen op het raakvlak van rouw en trauma. Ze is oprichter van de tweejarige post HBO-opleiding Omgaan met Verlies. Dit instituut, dat inmiddels Opleidingen Land van Rouw heet, heeft ze in 2016 overgedragen aan mede-eigenaar/oprichter Sabine Noten. Riet schreef vele boeken over verlies zoals Jong Verlies (12e druk), Mijn troostende Ik, rouw bij jongeren en Met mijn ziel onder de arm.
Zie ook www.omgaan-met-verlies.nl


Dit seminar wordt vrijdag 30 maart 2018 gegeven
Locatie: LOFT in Boksum
Programma van 10.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten: € 125,- (incl lunch en koffie/thee)
Aanmelden: jeltinezijlstra@gmail.com
Maximaal 30 deelnemers

dinsdag 3 oktober 2017

Hjoed van Wierd Minzinga Zijlstra

Trynke Minzinga Zijlstra Veenstra

Hjoed

It is hjoed us heit syn jierdei,
hy is seisentachtig wurden
Net sa âld noch.
Us mem is âlder wurden.

Hy kin syn plak in dizze wrâld wol fine.
Hy kin goed mei minsken oer de wei,
dat is syn styl, der hat er syn brea mei fertsjinne
Der hat er yn it libben syn slinger yn fûn.

Tige aardichheid hat er oan ús bern.
Hy wol hearre wat se te fertellen hawwe,
oer de wrâld fan hjoed-de-dei,
mei syn soarchen en har lijerij.

Ek woe der witte wat harren wille is,
hoe of it mei harren freonen is.
en at it thús allegearre wol ynoarder is.
Hy seit dan "It komt wol goed, dat is wis!

At it hjoed net bart dan moarn.
Dat haw ik sjoen yn myn libben.
Ik soe der ferhalen fan fertelle kinne,
doe't ik sa'n jonge wie en op it mar omswalke

mei myn freonen of allinne.
It wie bitiden need waar kin'k dy sizze.
In stoarm om fan te grizen.
En der wiene yn myn libben stoarmen, folle-net-genôch.

It komt wol goed, dat is wis.
Dat leauwen haw ik leard fan ús mem, dyn beppe Sytske.
Witst noch wol, sy koe och sa moai fertelle.
De ferhalen wien faaks al te moai."

It is hjoed ús heit syn jierdei.
Hy wie seisentachtich wurden
at hy noch libbe hie.
HJOED, in dei om even stil te stean.

Wierd Minzinga Zijlstra
9 augustus 1998

Mijn vader schreef dit voor zijn vader die in 1948 is verdronken terwijl hij onderweg was naar een bijeenkomst over emigreren. 

maandag 21 augustus 2017

Je hebt geen leven maar je bent leven; de kunst van het loslaten

                            

Jan Bommerez leidt mensen naar een weg van transformatie, het bevrijden van ons potentieel, een weg die hij zelf loopt. Jan is een man die een grote kennis heeft van religie, filosofie, managementtheorieën, wetenschap en leiderschap. In zijn lezingen houdt hij een indrukwekkend verhaal wat gebed is in de geschiedenis, de cultuur én de religies van West én Oost. Een verhaal wat boven de verschillende religies en overtuigingen en stromingen uitstijgt, niets veroordeelt en zoekt naar een transformatie die mensen helpt hun hart open te houden en dienend te zijn aan het leven. Zijn presentaties zijn nooit hetzelfde en elke keer weer bijgesteld naar aanleiding van zijn eigen ontwikkeling, waarneming en de veranderingen in de tijd. Hij weet zijn kennis op een zeer toegankelijke manier te presenteren en is zeer royaal in het delen van zijn weten en denken. Hij heeft meerdere boeken geschreven, onder andere de boeken “Kun je een rups leren vliegen” en “FLOW en de kunst van het zakendoen”. En hopelijk op niet al te lange termijn één of meerdere nieuwe boeken. Daarnaast staat hij met beide benen in de wereld met zijn of haar georganiseerde systemen en economische principes.

Oktober en november dit jaar geeft hij nog een aantal workshops in Nederland; de moeiteloosleven-workshops ofwel de Napoleon Hill-workshops en een aantal loslaten-workshops
Jan Bommerez zegt hier het volgende over:
"De FLOW-staat is onze natuurlijke staat, dat kun je goed zien bij kinderen. FLOW is een manier van leven waarbij je jezelf helemaal overgeeft aan wat je doet, waarin je constant loslaat en daarom moeiteloos mee kunt stromen met de levensstroom. Dit zorgt volgens FLOW-onderzoeker Mihaly Csikszentmihalyi voor het spontaan verschijnen van plezier en creativiteit in het leven. FLOW is een staat van “no-mind” waarbij je voortdurend het verleden loslaat en het geluk van het moment binnenlaat. Onze oude overlevingshersenen vinden dat echter maar niets. Die willen vasthouden aan het verleden 'als referentie voor later'. Ze willen ook controle over de stroom. En juist daarom zorgen ze voor stress in ons systeem. Je kunt de levensstroom niet onder controle krijgen. Je kunt alleen managen hoe jij erop reageert (of niet)."

Jan Bommerez heeft hier een ervaringsgerichte training voor ontwikkeld waarin de loslaatprincipes worden ondersteund door sprekend beeldmateriaal. Maar meer nog, waarin het loslaten door jou aan den lijve wordt ervaren door praktisch ingerichte oefeningen, oefeningen die je thuis zelf kunt doen of ook anderen kunt leren. Het is dus een workshop voor particulieren.Hij komt hier een ééndaagse training over geven op zondag 12 november 2017
Locatie:  LOFT in Boksum 
Programma van 10.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten: € 150,-  (incl lunch en koffie/thee en powerpoint die na afloop wordt toegestuurd) graag contant te betalen aan de deur
Aanmelden: jeltinezijlstra@gmail.com