zaterdag 14 maart 2009

Friendchisers Roos Geerinck en ik over het Congres Nieuw 2.0

Wat maakt dat wij samen het Congres Nieuw 2.0 organiseren?

‘We willen faciliteren bij het creëren van waarde’
We willen met dit congres een platform bieden voor mensen die met anderen vorm willen geven aan de zoektocht naar nieuwe structuren voor onze samenleving. We houden er allebei van te faciliteren en met een groot netwerk zetten we ons vanuit het hart in, voor dit congres.
Martijn Aslander splitst waarde in drieën: geld, mensen en kennis. Met dit congres willen we mensen bereiken die ervoor kiezen om waarde te creëren op het gebied van mensen, relaties en op het gebied van kennis en informatie. Ons uitgangspunt is dat geld stroomt naar waarde en niet andersom.
Quote van Jasper van Impelen: “Wanneer je mij een euro geeft en ik geef er jou vervolgens een, dan hebben we samen nog steeds 1 euro. Geef ik jou een idee en jij ook, dan hebben we 2 ideeën. Waarschijnlijk worden die ideeën ook nog beter omdat we er samen over na kunnen denken. Maar we zijn zo bang geworden kennis en ideeën te delen, bang dat de ander ermee aan de haal gaat en rijk wordt over onze rug. Wat een beperking leggen we onszelf en anderen zo op. Je bent je kennis en idee niet kwijt, je vergroot alleen de mogelijkheden voor jezelf en je omgeving. Je ziet het in de ontwikkeling van Wikipedia, de online encyclopedie. Iedereen weet wel wat en wanneer je dat bij elkaar brengt weten we (bijna) alles. Steeds meer bedrijven zien de waarde van deze collectieve intelligentie en werken hiermee. Steeds meer mensen delen hun ideeën en werken samen aan een betere wereld”

‘Het is nu al een succes’
Op onze weg ontmoeten we veel nieuwe mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben: die nieuwe structuren en wegen om te komen tot een mooie toekomst. Hierdoor, door te ervaren hoeveel energie er al wordt gericht op een mooie toekomst, is het congres voor ons nu al een succes. We kunnen elke dag een feestje vieren!

‘Het congres is een moment in een proces, geen begin en geen einde’
De vergelijking met het deltagebied van verschillende stromen en rivieren past hierbij. Allemaal stroompjes die steeds groter worden doordat ze samenvoegen en uiteindelijk komen ze allemaal uit in de zee. Een metafoor voor al die mensen die op eigen wijze een goede toekomst vorm willen geven. Die op dit congres hun krachten kunnen bundelen met gelijkgestemden.
Quote van Jasper van Impelen: “Er zijn steeds meer netwerken van zelfstandigen die als een netwerkorganisatie hun diensten aanbieden. Allemaal op basis van meemaken, of co-creëren. Elke zelfstandige zorgt voor haar eigen opdrachten, maar betrekt bij het proces die mensen uit het netwerk die haar dienst kunnen versterken. Richting opdrachtgever een grotere zekerheid maar zeker een grotere creativiteit. Richting netwerk creëert men zo betrokkenheid, gelijkheid en richting. Meemaken gaat zogezegd over het creëren van een win-win scenario. Waardemaximalisatie boven winstmaximalisatie.”

‘Collectieve intelligentie en Web 2.0’
Web 2.0 wordt op www.wikipedia.org omschreven als de tweede fase in de ontwikkeling van het Worldwideweb. Het gaat over de verandering van een verzameling websites (web 1.0) naar een volledig platform voor interactieve webapplicaties voor eindgebruikers. Doordat het web 2.0 online applicaties biedt, waar meerdere mensen tegelijkertijd aan kunnen werken, heeft het nieuwe mogelijkheden geschapen voor online samenwerking. Crowdsourcing en Collectieve intelligentie zijn termen die hiermee samenhangen. Een wiki zoals Wikipedia, is een voorbeeld van een dergelijke online applicatie waar een groot aantal mensen samen aan een product werken.

Sanne Roemen, bezig met Strategie en concepten voor innovatie van bedrijfsprocessen met behulp van social media, heeft een prachtige blog gemaakt over het fenomeen Web 2.0: Blog Sanne Roemen

‘Ontwikkelen nieuwe terminologie’
Wat we ervaren en beleven is dat er in de ‘nieuwe wereld’ een nieuwe terminologie nodig is. Dat is nog niet zo makkelijk en dat zal nog wel een aantal jaren nodig hebben. Toch is het geweldig om hier deel van uit te maken.

‘Friendchising’
We hebben beide het grootste deel van ons werkzame leven in een organisatie doorgebracht en genieten nu ten volle van onze zelfstandigheid als ondernemer. Om de eigenheid te kunnen waarborgen kiezen we ervoor om samen te werken in een Friendchiseformule waarbij je samenwerkt omdat je graag samen wilt werken, vanuit gedeelde waarden en gedeelde dromen.

‘Het komt wel goed, schatje’
We realiseren ons terdege dat we een verantwoordelijkheid aangaan richting deelnemers, workshopgevers, friendchisers, sprekers etc. Vanuit onze achtergrond hebben we genoeg bagage om dit organisatorisch waar te maken. En als de één even onrustig wordt dan is de ander er net op dat moment van overtuigd dat het helemaal goed komt.

‘Succes is één keer vaker opstaan dan vallen’
Uitgangspunt is dat we niet alleen willen denken en praten over een betere wereld maar dat we ons steentje willen bijdragen, willen doen. Met alle risico’s van dien. Het enige wat ons staat te doen als we struikelen, is dat we opnieuw opstaan.

‘YES, wat een gaaf congres!’
Ons streven is dat het overgrote deel van de deelnemers aan het eind vertrekken met een blij gevoel. Rijker waar het gaat om relaties en rijker waar het gaat om kennis en informatie.

‘Durf je het avontuur met ons aan?!’
Meld je dan aan via de site en voel je meer dan welkom.

Roos en Jeltine