zaterdag 25 november 2017

Traumasensitief werken met kinderen en jongeren


Vlak na de zomer heb ik kennisgemaakt met Riet Fiddelaers-Jaspers, in haar Expertisecentrum Omgaan met verlies vlak onder Eindhoven. Zij heeft een combinatie van zachtheid, nuchterheid en deskundigheid die mij erg aanspreekt. Daarom ben ik hartstikke blij dat ze bereid is om naar Friesland te komen om haar kennis en inzichten te delen rondom trauma en kinderen en jongeren. Ik vind het heel fijn dat het een vrouw is want tot nu toe heb ik steeds dagen met mannen georganiseerd. En ik ben zo blij met de gerichte aandacht voor kinderen en jongeren. Want behalve dat we met kinderen werken en/of kinderen hebben, zijn we allemaal kind geweest en kan je dus vanuit verschillende invalshoeken besluiten te komen.


In het leven van kinderen en jongeren kunnen zich gebeurtenissen voordoen die hen overspoelen. Ze worden door hulpeloosheid overvallen, verliezen hun gevoel van veiligheid en kunnen last krijgen van traumareacties als herbelevingen, schrikreacties, buik- en hoofdpijn, slaapproblemen, hyperalertheid, verdoving, woede enz. Hun zenuwstelsel is totaal overprikkeld. Dit kan tot reacties leiden die zowel door het kind/de jongere zelf als de omgeving niet begrepen worden.
Fragmentatiebom
Trauma is als het ware een fragmentatiebom die de psyche in stukjes uiteen laat vallen. Kinderen en jongeren verliezen verbinding, met zichzelf, met anderen, met de omgeving. De ingrijpende gebeurtenis is te groot, te onbegrijpelijk, duurt te lang en hun lichaam kan dit niet meer verwerken. Omdat het lichaam van kinderen kleiner is dan volwassenen en hun brein nog niet voldoende is ontwikkeld zijn kinderen vatbaarder voor trauma dan volwassenen. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer het lichaam zich herinnert.

Inhoud seminar
In dit seminar is de focus voornamelijk gericht op trauma’s die veroorzaakt worden door verliessituaties zoals onverwacht of dramatisch overlijden, scheiding door allerlei oorzaken (zoals ziekte, uithuisplaatsing, detentie, vluchten, vechtscheiding), getuige zijn van levensbedreigende situaties(ongeluk, brand, oorlog) en emotionele verwaarlozing.
Trauma veroorzaakt door seksueel misbruik en mishandeling valt buiten het kader van het seminar.

Trynke Minzinga Zijlstra Veenstra
Tijdens het seminar krijg je informatie over wat traumatisch verlies bij kinderen en jongeren inhoudt. Hoe wordt trauma veroorzaakt, wat doet dat in het lichaam, hoe reageert het lichaam? Je krijgt meer oog voor traumareacties zodat je wat sensitiever kunt zijn voor de behoefte van het kind. Hoe kun je het zenuwstelsel wat meer tot rust brengen waardoor het kind het eigen denken, voelen en doen beter kan inschakelen en in staat is om informatie op te nemen.

Thema’s die aan bod komen
Oorzaken en achtergronden van trauma
Verliesgeoriënteerde trauma’s zoals medisch trauma, ziekte in het gezin, overlijden en allerlei              vormen van scheiding.
Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief van kinderen
Trauma en het brein
Hechting als basis
Herstelgerichte acties
Venster van verduren
Casuïstiek

Werkwijze
Naast theoretische inleidingen doen we kleine oefeningen om meer verbinding te krijgen met het thema. De theorie wordt geïllustreerd met korte filmfragmenten en met cases uit de praktijk. Riet werkt ervaringsgericht wat betekent dat je via je persoonlijke ervaringen de materie onderzoekt met aandacht voor je eigen grenzen.

Doelgroep
Dit seminar is bestemd voor professionals die meer willen weten over wat traumasensitief werken met kinderen en jongeren inhoudt zoals kindercoaches, leerkrachten, kinderrouwtherapeuten, en andere professionals die met kinderen en jongeren werken.

Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers is trauma- en verliesdeskundige. Ze geeft veelvuldig trainingen en lezingen op het raakvlak van rouw en trauma. Ze is oprichter van de tweejarige post HBO-opleiding Omgaan met Verlies. Dit instituut, dat inmiddels Opleidingen Land van Rouw heet, heeft ze in 2016 overgedragen aan mede-eigenaar/oprichter Sabine Noten. Riet schreef vele boeken over verlies zoals Jong Verlies (12e druk), Mijn troostende Ik, rouw bij jongeren en Met mijn ziel onder de arm.
Zie ook www.omgaan-met-verlies.nl


Dit seminar wordt vrijdag 30 maart 2018 gegeven
Locatie: LOFT in Boksum
Programma van 10.00 - 17.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Kosten: € 125,- (incl lunch en koffie/thee)
Aanmelden: jeltinezijlstra@gmail.com
Maximaal 30 deelnemers