woensdag 22 september 2010

Ontspannen aan je werkdag beginnen, kan dat?

Ja dat kan!
Simpel door aan het begin van je werkdag of je teamoverleg even af te stemmen op jezelf en op de ander(en). Afstemmen is een kwestie van stilstaan en met aandacht kijken. Kijken naar wat zich voordoet, zonder hier een oordeel aan te koppelen.

Door de stilte op te zoeken, je te concentreren op je ademhaling kan je prikkels even buitensluiten. Het is soms zo vanzelfsprekend om maar door te hollen totdat je op een bepaald moment even omkijkt en je je realiseert dat er alweer een week voorbij is. Door het actief naar die stilte te gaan krijg je de gelegenheid om je bewust te worden waar je bent, wat je aan het doen bent en wie je ook alweer bent. Wat je ook alweer écht wilt.

Mediteren leert je om vanuit een beschouwende rol naar jezelf te kijken. Bateson heeft het over de drie posities: de 1e positie is dat je naar de wereld kijkt door je eigen ogen. De 2e positie is dat je naar jezelf en de wereld kijkt door de ogen van iemand anders (je leidinggevende, je vader, je moeder, je buurman, je collega, je vriend(in) etc). De 3e positie is dat je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt vanuit het mandje onder een luchtballon, van een afstandje waardoor het mogelijk wordt dingen te relativeren. Via meditatie organiseer je voor jezelf dat je zo nu en dan even vanuit het mandje kunt kijken.

Verder hebben neurowetenschappers onderzocht (wikipedia) dat één van de vier hersencentra die bij meditatie zijn betrokken, zorgen dat je gedachten niet meer achter elke prikkel aangaan. En hoe meer je mediteert hoe beter je leert omgaan met alle prikkels die er in onze maatschappij zijn.

Wat is mediteren in mijn perceptie?
Mediteren is stilstaan, bewustworden, waarnemen, afstemmen en kiezen.
De opvatting die hier in Nederland bekend is als mindfulness.

Waarom nu mediteren met je collega's aan het begin van een werkdag of een teamoverleg?
In mijn vorige blog schreef ik over het boek 'verlichting in business' waarin verteld wordt dat mensen kunstmatigheid, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers niet meer accepteren. Vandaar het toenemend belang van authenticiteit en eerlijkheid,‘De werkelijkheid der dingen'. Verder is er een toenemende behoefte dat bedrijven zich menselijk en kwetsbaar opstellen omdat ze anders onherroepelijk door de consument en de maatschappij worden afgerekend. Een bedrijf kan zich niet langer veroorloven alleen maar eigen belang nastreven. Sociaal ondernemen met oog voor anderen wordt voor bedrijven noodzakelijk om te blijven voortbestaan.
Een bedrijf met een duurzame visie op de toekomst zal dus haar personeel willen faciliteren bij het ontwikkelen van eigenschappen die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

In een gezamenlijke meditatie stem je af op jezelf én op je collega's. Door dit afstemmen stroomt de energie beter en loopt de communicatie vloeiender.
Door beter op jezelf af te stemmen gaat het beter stromen tussen je bewuste en je onbewuste. Ap Dijksterhuis, wetenschapper en auteur, vertelt hierover in zijn boek 'het slimme onbewuste'. Het bewuste wordt in onze samenleving zwaar overschat en het onbewuste juist onderschat. In zijn boek legt hij uit (en onderbouwt dit middels onderzoek) dat ons gedrag voor 99% gestuurd wordt door ons onbewuste en voor 1% door ons bewuste. Terwijl we zo graag willen geloven dat we alles sturen middels onze ratio. Door nu een open verbinding te hebben en te houden tussen het bewuste en het onbewuste faciliteer je je onbewuste om jou optimaal te helpen in je dagelijkse handelen en functioneren.

Door af te stemmen op elkaar zorg je voor rust en organiseer je een betere verbinding met het collectieve bewustzijn. Het collectieve bewustzijn zie ik als een wolk die boven een groep mensen hangt waarin eenieders kennis, vaardigheden en ervaringen zijn verzameld. Langzamerhand weet iedereen dat je samen meer weet dan één iemand alleen. En door gezamenlijk te mediteren ga je allemaal naar eenzelfde platform, bij wijze van spreken. En via dat gezamenlijke platform heeft iedereen betere toegang tot die wolk.

Mijn voorstel
Ik leid een bepaalde periode in een team of een klein bedrijf aan het begin van de dag of aan het begin van een meeting een meditatie. Dit gaat om een meditatie van 10 - max 15 minuten. Indien gewenst kan ik voorafgaand aan de periode dat er gemediteerd gaat worden en na afloop van deze periode een soort van foto maken van de situatie zoals die zonder meditatie is en zo'n zelfde foto van de situatie zoals die mét meditatie is. Op deze manier kan er vanuit het bedrijf gekeken worden of het zinvol is om hiermee door te gaan.

woensdag 8 september 2010

Boedhisme en kapitalisme

Sjors van Leeuwen van de weblog www.klantgerichtondernemen.blogspot.com heeft een mooie blog waarin hij een samenvatting geeft van het boek 'Verlichting in business'van Kees Klomp en Cor Hospes.
Ik ben blij dat ik die blog en dat boek ontdek want ik herken me hierin. Voor elke trend geldt dat ik via willekeurig welke weg hier al een aantal stappen in heb genomen. En dan lees je zo'n blog en dan vallen er weer even allemaal puzzelstukjes op zijn plek. Fijn. Hieronder een deel van de blog die naar mijn gevoel de clou beschrijft en die mij hoop geeft voor de toekomst

Verlichting in business
In zijn boek “Verlichting in business” slaat marketingstrateeg Kees Klomp onder de noemer ‘karmanomics’ een brug tussen het boeddhisme en kapitalisme. Aan de hand van gesprekken met verschillende managementdenkers beschrijft hij samen met Cor Hospes acht belangrijke maatschappelijke en commerciële trends en de raakvlakken met het boeddhisme.

Acht belangrijke maatschappelijke en commerciële trends:
Small/Beperken - Klein is het nieuwe groot
Spirit/Bezielen - De opkomst van de nieuwe spirituelen
Sustainability/Bijdragen - De roep om duurzaamheid
Serve/Betekenen - De nieuwe betekeniseconomie
Sincere/Bewijzen - De revolutie van eerlijkheid en authenticiteit
Soft/Bekennen - De kracht van kwetsbaarheid
Slow/Bezinnen - Langzaam is het nieuwe snel
Safe/Bevrijden - De winst van commercieel idealisme

Small
Bedrijven moeten leren zich te beperken. Matiging is dan ook een grote deugd in het boeddhisme, genoeg is genoeg. Dus geen ongebreidelde kwantitatieve groei, maar focus op kwalitatieve groei.

Spirit
Er is meer is tussen hemel en aarde, dus meer aandacht voor zingeving en spirituele bedrijfskunde.

Sustainable
In het boeddhisme gaat het niet over duurzaamheid, maar over interconnectedness en ‘interzijn’. Mensen, dieren, planten, lucht en water zijn allemaal met elkaar verbonden. Zonder elkaar kunnen we niet bestaan. De vraag is wat organisaties kunnen bijdragen aan deze verbondenheid tussen mens en natuur.

Serve
Het gaat over iets willen betekenen voor anderen en betekenis geven aan. Trendwatchers spreken in dit verband over de ‘Generation Generosity’ en over ‘Giving is the new taking’. Dit past bij het altruïsme dat in het boeddhisme een hoofdrol speelt.

Sincere
Kunstmatigheid, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers worden niet meer geaccepteerd. Alleen de waarheid telt nog. Vandaar het toenemend belang van authenticiteit en eerlijkheid. ‘De werkelijkheid der dingen’ is het boeddhistische beginsel hierbij.

Soft
Bedrijven moeten zich menselijk, kwetsbaar en transparant opstellen, anders worden ze onherroepelijk door de consument en maatschappij afgerekend. Dit uitgangspunt past bij de boeddhistische wijsheid van vergankelijkheid.

Slow
Het staat voor het kiezen van het juiste tempo. Sneller, sneller ennog sneller leidt alleen maar tot implosie en burn-out. Bedrijven moeten leren om te bezinnen, een van de boeddhistische deugden.

Safe
Niet langer alleen maar eigen belang nastreven, maar sociaal ondernemen met oog voor anderen. De merken van de toekomst zijn verlichte merken.

woensdag 1 september 2010

Het gevaar van positief denken

Met dank aan Martijn Aslander, hieronder een filmpje 'Smile or Die' met de samenvatting van het denken van Barbara Ehrenreich. Het is gericht op de Amerikaanse samenleving maar voor mij geeft ze in abstractie woorden aan het gevaar van positief denken zoals in 'The Secret' aangereikt wordt. Wat is het heerlijk dat er denkers zijn, zoals deze vrouw, die woorden geven aan dat wat jij voelt en 'weet'.