woensdag 8 september 2010

Boedhisme en kapitalisme

Sjors van Leeuwen van de weblog www.klantgerichtondernemen.blogspot.com heeft een mooie blog waarin hij een samenvatting geeft van het boek 'Verlichting in business'van Kees Klomp en Cor Hospes.
Ik ben blij dat ik die blog en dat boek ontdek want ik herken me hierin. Voor elke trend geldt dat ik via willekeurig welke weg hier al een aantal stappen in heb genomen. En dan lees je zo'n blog en dan vallen er weer even allemaal puzzelstukjes op zijn plek. Fijn. Hieronder een deel van de blog die naar mijn gevoel de clou beschrijft en die mij hoop geeft voor de toekomst

Verlichting in business
In zijn boek “Verlichting in business” slaat marketingstrateeg Kees Klomp onder de noemer ‘karmanomics’ een brug tussen het boeddhisme en kapitalisme. Aan de hand van gesprekken met verschillende managementdenkers beschrijft hij samen met Cor Hospes acht belangrijke maatschappelijke en commerciële trends en de raakvlakken met het boeddhisme.

Acht belangrijke maatschappelijke en commerciële trends:
Small/Beperken - Klein is het nieuwe groot
Spirit/Bezielen - De opkomst van de nieuwe spirituelen
Sustainability/Bijdragen - De roep om duurzaamheid
Serve/Betekenen - De nieuwe betekeniseconomie
Sincere/Bewijzen - De revolutie van eerlijkheid en authenticiteit
Soft/Bekennen - De kracht van kwetsbaarheid
Slow/Bezinnen - Langzaam is het nieuwe snel
Safe/Bevrijden - De winst van commercieel idealisme

Small
Bedrijven moeten leren zich te beperken. Matiging is dan ook een grote deugd in het boeddhisme, genoeg is genoeg. Dus geen ongebreidelde kwantitatieve groei, maar focus op kwalitatieve groei.

Spirit
Er is meer is tussen hemel en aarde, dus meer aandacht voor zingeving en spirituele bedrijfskunde.

Sustainable
In het boeddhisme gaat het niet over duurzaamheid, maar over interconnectedness en ‘interzijn’. Mensen, dieren, planten, lucht en water zijn allemaal met elkaar verbonden. Zonder elkaar kunnen we niet bestaan. De vraag is wat organisaties kunnen bijdragen aan deze verbondenheid tussen mens en natuur.

Serve
Het gaat over iets willen betekenen voor anderen en betekenis geven aan. Trendwatchers spreken in dit verband over de ‘Generation Generosity’ en over ‘Giving is the new taking’. Dit past bij het altruïsme dat in het boeddhisme een hoofdrol speelt.

Sincere
Kunstmatigheid, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers worden niet meer geaccepteerd. Alleen de waarheid telt nog. Vandaar het toenemend belang van authenticiteit en eerlijkheid. ‘De werkelijkheid der dingen’ is het boeddhistische beginsel hierbij.

Soft
Bedrijven moeten zich menselijk, kwetsbaar en transparant opstellen, anders worden ze onherroepelijk door de consument en maatschappij afgerekend. Dit uitgangspunt past bij de boeddhistische wijsheid van vergankelijkheid.

Slow
Het staat voor het kiezen van het juiste tempo. Sneller, sneller ennog sneller leidt alleen maar tot implosie en burn-out. Bedrijven moeten leren om te bezinnen, een van de boeddhistische deugden.

Safe
Niet langer alleen maar eigen belang nastreven, maar sociaal ondernemen met oog voor anderen. De merken van de toekomst zijn verlichte merken.

Geen opmerkingen: