woensdag 14 november 2007

Het Vrouwenlab 28 november!!

Het Noordelijk Vrouwennetwerk organiseert 28 november haar eerstvolgende bijeenkomst: “Het vrouwenlab; op een experimentele en interactieve manier werken aan elkaars ontwikkeling”

Het Noordelijk Vrouwennetwerk bestaat nu 1,5 jaar en heeft in die tijd meer dan 300 vrouwen uit de regio aan zich weten te binden. Binnenkort, 28 november, is de eerstvolgende bijeenkomst ‘s avonds in het Karmelklooster in Drachten. Het belooft een bijzonder programma te worden. Er is aan alle vrouwen in het netwerk gevraagd wie een workshop zou willen doen en hier kwamen 18 reacties op terug.
En als vanzelf kwam zo thema van de avond bovendrijven: ‘Het Vrouwenlab’
Het programma bouwt op gedachten als:
• we gaan uit van overvloed en niet van schaarste;
• we willen delen en elkaar versterken;
• we onderzoeken nieuwe wegen en durven te experimenteren, een vrouwenlaboratorium
• we willen meegaan in datgene wat er is, 18 workshops op één avond
• evaluatie van vorige workshopavonden leverde o.a. op dat men graag meerdere workshops had willen bezoeken
• als er 1 persoon een workshop komt bezoeken is dat waarschijnlijk precies diegene die op dat moment van belang is

De workshops zijn rond thema’s geclusterd: Creatieve werkvormen; spiritualiteit; persoonlijke ontwikkeling; lifestyle. En in het hele klooster zullen activiteiten plaatsvinden. Eén van de vrouwen zal de avond met een vertelling openen. En er zullen doorlopend readings gedaan worden in een kleine individuele zetting.

Een grappig, nieuwsgierig experiment waar je van harte welkom bent als je vrouw bent en het thema van de avond je aanspreekt. Entree is € 20,-. Opgave bij Jeltine Zijlstra, jeltinezijlstra@chello.nl

zaterdag 27 oktober 2007

Congruentie

Wikipedia over congruentie:
"Congruentie betekent overeenstemming tussen denken, voelen en spreken. Deze term kreeg door Carl Rogers veel aandacht. In de praktijk is er vaak een verschil tussen wat we denken en voelen, of tussen wat we denken en zeggen. Dit verschil wordt ook genoemd niet congruent zijn, of discongruent zijn. Deze term slaat dan ook op het echt en oprecht zijn, eerlijk naar zichzelf en anderen. Mensen zijn gevoelig voor congruentie. We vertrouwen mensen die congruent zijn."

Ik denk dat ik daarom ook een hekel heb aan mensen die zichzelf heel goed kunnen verkopen maar waarvan ik, en heel veel mensen met mij vermoed ik, direct in de gaten hebben dat er veel gebakken lucht bij zit. Het is niet leuk als ik het níet in de gaten heb en er via de harde weg achter kom.

maandag 22 oktober 2007

Into the wild

"I read somewhere how important it is not to bé strong but to feel strong"

dinsdag 9 oktober 2007

’De Hele Olifant in Beeld’

Woensdagavond 21 november heb ik een avond georganiseerd dat Marja de Vries, auteur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld', over haar boek komt vertellen. Haar boek gaat om het inzicht in het bestaan en de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede. Toen ik haar hierover benaderde vroeg ze waarom ik dat wilde en eigenlijk kwam ik niet verder dan dat ik zelf zo blij ben met haar boek en de workshop die ik van haar heb meegemaakt. En kennelijk was dat okay want ze stemde in om te komen.

Waarom 'De hele olifant in beeld ' zo'n indruk op mij maakte
Ten eerste alleen al omdat ik door een stralende jonge vrouw, t.w. Fanny Koerts, werkzaam bij Pentascope, me op het boek attent maakte. Wat en hoe ze erover vertelde maakte dat ik het direct opzocht en kocht via internet. Een prachtig boek wat start met een verhaal over een koning die met zijn olifant door het land trekt. Hij komt voorbij een dorp waar alleen maar blinde mensen wonen. De mensen zijn opgewonden omdat er niet zo vaak bezoekers langs het dorp komen en al helemaal niet een koning. Ze komen één voor één nieuwsgierig kijken en voelen aan de olifant. Als ze dan terugkomen in het dorp en door hun mededorpsgenoten bevraagd worden vertelt elk een ander verhaal over het dier wat door de koning is meegenomen op zijn reis. De één heeft met zijn handen een poot van de olifant onderzocht en vertelt daarover. De ander heeft het oor onderzocht, weer een ander de slurf. En allemaal vertellen ze hun waarheid. En pas als ze in staat zijn om hun verhalen als aanvullend op elkaar te kunnen zien ontdekken ze de hele olifant. Een metafoor die Marja de Vries gebruikt als basis voor haar boek.

Marja de Vries
Marja de Vries is bezig met de transformatie in leren en onderwijs. Tijdens deze avond zal Marja de Vries beknopt en helder overzicht geven in de universele wetmatigheden en de gulden snede. Zij doet dat aan de hand van gemeenschappelijke inzichten uit vele verschillende wijsheidstradities en de vele recente wetenschappelijke ontdekkingen die hiermee overeenstemmen. Als iets in lijn is met deze universele wetmatigheden komt het meer overeen met wie we in essentie zijn én is het meer in harmonie met het grotere geheel. Bovendien gaat het dan makkelijker en kost het minder moeite. In deze tijd van ingrijpende veranderingen en grote onbalans wereldwijd hebben steeds meer mensen de behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten. Terwijl alles in het universum werkt in overeenstemming met deze universele principes, verkeren wij als mensen in de bijzondere situatie dat we de keuzevrijheid hebben om te handelen in strijd of in overeenstemming met deze wetmatigheden. Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we deze universele principes niet kennen. Inzicht in deze universele wetmatigheden helpt om te begrijpen wat er nodig is om de balans en de harmonie zowel in onszelf als wereldwijd te herstellen. Het kan gebruikt worden als een referentie kader bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Op basis van inzicht in deze universele wetmatigheden ontstaat in feite een geheel nieuw en begrijpelijk wereldbeeld op basis waarvan de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Zie ook www.marjadevries.nl

woensdag 3 oktober 2007

Mooie uitspraak

Bijna alles wat je doet is onbelangrijk
maar het is erg belangrijk dat je het doet.

Mahatma Gandhi

woensdag 26 september 2007

College B&W Leeuwarden

Gisteravond heb ik een inspraakavond ervaren rondom de toekomst van Leeuwarden. Het college van B&W wilde graag feedback van burgers. Ik werd uitgenodigd door iemand van 'chaos is het de nieuwe organisatie' en had daardoor ook een beetje de verwachting dat er iets verrassends zou gebeuren. Het was verre van verrassend. In het publiek zaten raadsleden uit Leeuwarden en andere gemeenten uit Friesland; verslaggevers; ambtenaren; en hier en daar een verdwaalde burger die ook nog nauwelijks aan bod kwamen. En blijkbaar zijn Andries van Weperen en Kees van Anken bekende namen aan wiens mening waarde gehecht wordt. Voor het overige niets nieuws onder de zon. Een gemiste kans voor het B&W volgens mij. Wat er allemaal gaande is, in de sfeer van netwerken in relatie tot de economie is volgens mij nog een onontgonnen terrein. En het aanstormende talent van de Generatie Einstein is volgens mij niet in beeld.

Woorden als 'onderscheiden', 'profileren', 'uitbuiten/nutten' zijn vaak genoeg genoemd om een bullshitbingo te kunnen doen. In mijn ogen houdt duurzaamheid in dat je begrijpt dat leiderschap volgerschap is. En dat je eerst altijd de reis naar binnen maakt voordat je naar buiten gaat. En ik denk dat de behoefte om je te profileren en te onderscheiden dus principieel tegenover duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat. Eerder hoorde ik van een discussie tussen burgemeesters van een aantal steden in de provincie rondom het thema 'elkaar iets gunnen'. Wat te denken van het profiel dat Leeuwarden een stad is die haar burgers, haar collega-gemeenten en haar landelijke collega-steden iets gunt.

dinsdag 25 september 2007

Inka-Q’ero Native Healers uit Peru in Friesland


Eind dit jaar komen twee Inka-Q'ero Native Healers uit Peru naar Friesland. De komst van Dona Ramusa en Don Ramon is georganiseerd en gefaciliteerd door Andrea Henning en Ewald Uiterwijk van www.yesunlimited.nl. Roelie Popping heeft georganiseerd dat ze, speciaal voor het Noordelijk Vrouwennetwerk, naar Friesland komen en biedt hen een gastvrij onderkomen bij haar thuis op het platteland van Jubbega. Een prachtige plek in een prachtige omgeving waar de sessies ook plaats zullen vinden. Mocht je belangstelling hebben en/of willen komen meld je dan bij mij jeltinezijlstra@chello.nl

Don Ramon en zijn vrouw Ramusa zijn twee "Inka-Q'ero Native Healers" en maken deel uit van een selected groep "Ancients" die een grote kennis bezitten van 'Ancestral Andean Medicin'. Zij leven in de heilige pieken van de Andes in Peru in een in mysteriën verhulde natie die "Inka-Q'ero" wordt genoemd. Het is één van de belangrijkste spirituele centra van de wereld. De healers managen hier op een van wijsheid getuigende manier de energetische- en helende krachten van hun heilige "Pachamama" of te wel Moeder Aarde. Don Ramon en Dona Ramusa hebben zich er toe gezet om de healing geheimen van Pachamama te beschermen, maar hebben ook doorgekregen via hun "Spirits" dat ze deze kennis moeten delen, plus dat ze healingen moeten geven op de balance van mannelijke en vrouwelijke energie. Ze doen 's avonds groepsceremonies, t.w. wo 31 okt en do 1 nov 2007 19.30 – 21.30 uur. En overdag privé healingsessies en kleine groep healingsessies: 1 nov 2007

vrijdag 21 september 2007

Restauratie Kerkje in Wier (met een xtr beroep op de Sneezers)

Vanaf 5 september brengt de AVRO een nieuwe reeks van het programma ‘BankGiro Loterij Restauratie’. In 9 afleveringen worden 14 gebouwen voorgesteld die nodig gerestaureerd moeten worden, waaronder de Kerk van Wier die eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Per aflevering worden twee ernstig vervallen gebouwen door presentator Frits Sissing - bijgestaan door architectuurhistoricus Karel Loeff en kunsthistorica Marieke van Zanten - onder de loep genomen. Computeranimaties tonen hoe de gebouwen er na restauratie uit zullen zien.
Na de uitzending kunnen de kijkers via de telefoon of per SMS op hun favoriete gebouw stemmen. 24 oktober is de aflevering waarin Wier wordt toegelicht; dus allemaal kijken en smssen!! Tijdens de grote live finale op 31 oktober 2007 wordt duidelijk welk bouwwerk het felbegeerde bedrag van maximaal 1 miljoen euro in de wacht sleept! Zie ook: www.restauratie.tv

De kerk van Wier
Het friese dorp Wier heeft 210 inwoners. Midden in het dorp staat op een terp de oude Hervormde kerk. Het kerkje dateert uit de 13e eeuw; de toren is er in de 19e eeuw tegen-aan gezet, wat het gebouw twee heel verschillende gezichten geeft. Binnen vormt de unieke opstelling van de avondmaalstafel een bijzonder element in het authentieke interieur dat dateert uit de achttiende en negentiende eeuw. In de Tweede Wereldoorlog zat de Leidse student Fred Bruijn bij een boer in Wier ondergedoken. Als dank voor de gastvrijheid van de Wierster bevolking heeft hij een astronomisch uur-werk vervaardigd dat in 1946 aan de toren is bevestigd. Zie ook: www.wierfryslan.nl
Gebruik is de beste garantie voor behoud. Er ligt een restauratieplan klaar maar dat kon door gebrek aan middelen tot nu toe nog niet worden uitgevoerd. Deelname aan BankGiro Loterij Restauratie biedt een geweldige kans om het werk ter hand te nemen.

zaterdag 15 september 2007

Wislawa Szymborska

Uitspraak van de 84-jarige Nobelprijswinnares van 1996 waarvan dit jaar een biografie is verschenen: 'Prullaria, dromen en vrienden' Prachtige titel ook.
Zij zegt: "Ik ben een nogal ouderwets en geremd iemand die moeite heeft om over zichzelf te vertellen. Of misschien ben ik juist wel een vooruistrevend iemand; misschien verdwijnt in een volgend tijdperk de mode wel zich in het openbaar bloot te geven". Een uitspraak die mij tot nadenken stemt. Hoe verhoudt dit zich met al die digitale netwerken waar mensen zichzelf tót en mét profileren en positioneren? Hoe verhoudt dit zich met mijn eigen blogs en site?

The Hungerproject

Gisteravond was het feest van het Noordelijk Vrouwennetwerk. Een feest ter ere van het 1-jarig bestaan; een jaar waarin het thema 'versterken van de vrouwelijke energie' kennelijk van belang is, gezien het feit dat er nu 300 vrouwen lid zijn.

Eén van de vrouwen uit het netwerk Mieke Oostvogel Bouwens, had haar huis ter beschikking gesteld. Bijzonder om je huis open te stellen voor een grote groep vrouwen waarvan je een belangrijk deel nog helemaal niet zo goed kent. Een práchtig huis, een huis waar je je meteen al feestelijk voelt als je er binnenstapt. Er was indische en mediterrane tapas gemaakt door Mieke en Roos Geerinck. Allemaal verrassende hapjes; geserveerd op mooie, kleurrijke schalen.

Iedereen uit het netwerk was gevraagd om iets beschikbaar te stellen voor de veiling; een veiling waarvan de opbrengst gaat naar het Hungerproject; www.thehungerproject.nl. En er was een gevarieerd aanbod gedaan: lunchen bij iemand thuis, kleur- en stijladvies; schilderijen; wandelcoachingssessies in de bossen van Beetsterzwaag; zangles; overnachting in een B%B met hightea; een vertelling etc. De opbrengst was € 2141,-. Onvoorstelbaar eigenlijk, wonderlijk! Dit gaan we vast nog es doen!

dinsdag 11 september 2007

Pecha Kucha

This will be the day: ik ben vandaag gevraagd of ik een Pecha Kucha wilde doen. Dus!

dinsdag 4 september 2007

zondag 2 september 2007

Wat doe jij?


Op de weblog van Gerjanne Tiemens, www.okzo.nl, vond ik een prachtig filmpje over de beweging die er momenteel gaande is; alle over the world: 'The Shift'.

donderdag 30 augustus 2007

Leven in de vertraging

De vakantie is afgelopen, iedereen gaat weer aan de slag in vaststaande, georganiseerde structuren. Het is helder wat je te doen staat en de zetting is een gegeven.

En ik blijf thuis. Geen gegeven zetting voor mij. En ik wil alleen werken vanuit rust; en ik wil alleen voelen wat er is; en ik wil alleen laten komen wat me te doen staat. Voor mij is daarin van belang dat ik kan leven vanuit de vertraging. Dat ik de rust van binnen kan voelen. Dan ontstaan bij mij de gedachten en zie ik waar energie loopt of gaat lopen om me heen. Het is zelfs zo dat ik weet dat dat hetgene is waar ik goed in ben. Dat als ik daar bij kan blijven; dat ik dan een gids kan zijn voor mensen en organisaties om me heen. Mensen en organisties die er wat van willen maken en die zoekende zijn: Waar kan je naar toe in deze verwarrende wereld. En mijn antwoord zal steeds weer zijn: ga naar binnen; zoek en vind het contact met jezelf want daar is het helder wat jouw richting is; welke kant jíj uit wilt.
van Kooten en de Bie wisten het al: Zoek jezelf broeder, vind jezelf; wees en blijf altijd jezelf.

maandag 27 augustus 2007

Feest Noordelijk VrouwenNetwerk

Vrijdag 14 september is er een feest in het Karmelklooster in Drachten, www.karmelklooster.nl Het thema van het feest is 'elkaar iets gunnen' en dat krijgt handen en voeten doordat er een veiling is op de avond zelf. Iedereen uit het netwerk kan iets inbrengen voor de veiling en de opbrengst is voor the Hungerproject, www.thehungerproject.nl De stichting houdt zich bezig met de Millenniumdoelstellingen. Het geld wat opgebracht is door de veiling wordt de dag erna, zaterdag 15 september, officieel overhandigd op het Festival in IJlst, www.dryltsoerdegrins.nl. Verder worden de vrouwen uit het netwerk opgeroepen om te sponsoren en daar staat tegenover dat er een vermelding komt op de website en in de eerste digitale nieuwsbrief. De site komt begin september in de lucht.

Het bijzondere is nu dat er allerlei leuke dingen aangeboden worden voor de veiling en dat er al meer vrouwen willen sponsoren dan ik had verwacht maar dat er nog wel veel meer aanmeldingen bij mogen om daadwerkelijk ook 'te komen' op het feest. Dus mocht je dit lezen, spreekt het je aan en ben je vrouw of ken je vrouwen die zich aangesproken voelen hierdoor dan zou het super zijn dat je het bij hen onder de aandacht brengt. Het thema van het netwerk is 'versterken van de vrouwelijke energie' en vooralsnog zijn er zo'n 270 vrouwen lid. Ze kunnen me mailen en dan stuur ik de betreffende informatie toe.
Waar zo'n weblog al niet goed voor is :-))

vrijdag 17 augustus 2007

Digitaal en analoog

Vanochtend sprak ik met Michiel Wijgmans en Jurriaan Mous, twee ondernemende jongens (ex-)studenten Communication en Multimedia Design van de NHL. Naast hun studie hebben ze een bedrijf opgezet (Lable; te volgen op http://twitter.com/lable) en lopen ze rond met meerdere ideëen. De afspraak stond in het teken van een Great Place to Meet in Leeuwarden. Fanny Koerts van Pentascope weet dat ik hiermee bezig ben, kwam genoemde jongens tegen; hoorde van hen dat ze met gelijksoortige plannen bezig zijn; en koppelde ons, erg leuk!

Wat ik bijzonder vond aan dit gesprek is te horen dat er gesproken wordt in termen van 'digitaal en analoog ontmoeten'. In mijn ogen leek het vanzelfsprekend dat ontmoeten analoog is. Dat je elkaar ziet; ruikt; hoort; evt voelt etc. Communicatie wordt voor 7% gevormd door woorden; voor 38% door de toon en voor 55% door je lichaamstaal.
Voor deze jongemannen is ontmoeten bijna vanzelfsprekend digitaal: msn, Hyves, mail, sms, noem maar op.

Kennelijk wordt datgene wat ik geleerd heb rondom communicatie ingehaald door de ontwikkelingen bij de jongere generatie. En waarom ik dit nu bijzonder vind, is dat ik voel dat beide, digitaal én analoog, van belang zijn en dat ze alleen beide kunnen bestaan als je nieuwsgierig blijft naar het 'andere'. Ik denk dat er dan pas ruimte komt om te kunnen verbinden en ontwikkelen.
Deze nieuwsgierigheid was vanochtend prima in orde. Een goede start van een nieuw werkseizoen!

Relativering

Deze vakantie hebben we zeilen afgewisseld met thuisblijven; weekje zeilen-weekje thuis-weekje zeilen-enz.. Relaxed eigenlijk wel en het was ook een soort optimum voor de groep van 5 mensen; 2 honden en 4 katten waaruit ons gezin bestaat. Na één van de periodes van een week zeilen kwamen we thuis tot de ontdekking dat mijn computer (we hebben er twee) niets meer deed (en dat de harde schijf ook niet meer te benaderen is). Was me dat een jaar geleden overkomen dan was ik toch wel lichtelijk in paniek geraakt over al die dingen die ik kwijt ben. Back-uppen is nl niet iets wat ik gedisciplineerd doe dus de meest recente back-up is die van april. Het bijzondere was nu dat ik naar de computer keek en dacht: goh, stuk.

Doordat ik nu nogal wat kwijt ben kan ik ook weer vanuit een soort van blanco situatie opstarten. En daardoor in contact blijven met wat er in het hier en nu van belang is. Zo ik al in het laatste jaar in een sleur terecht gekomen was dan is die nu, iig digitaal, doorbroken. En dat relativeert weer behoorlijk! Ruimte voor dat wat er nú is.

dinsdag 10 juli 2007

Matthias Varga von Kibéd

Alleen al om de naam zou je een weblog maken over Matthias Varga von Kibéd. Zaterdagavond heb ik een lezing meegemaakt van deze man in het NTI in Limmen. Ieder jaar komt hij 3 weken in Nederland en geeft trainingen 'Systemische Structuur Opstellingen' in het NTI. Hongaars en van oorsprong een wetenschapper (wiskunde; filosofie; logica; wetenschapstheorie en 'taal') en, uitgedaagd door zijn vrouw Insa Sparrer, aan de slag gegaan met de verbinding tussen wetenschap en systemisch werk. Samen zijn ze vooraanstaande vernieuwers binnen het systemisch werk. Ze hebben o.a. samen het boek 'Ganz im gegenteil' geschreven.

Wat fenomenaal is aan deze man is zijn onvoorstelbare hoeveelheid parate kennis die hij op een vanzelfsprekende en eenvoudiglijkende manier verbindt met de praktische, dagelijkse werkelijkheid. Er zijn soms mensen die kennis zo 'eigen' hebben gemaakt dat deze kennis overdragen een kunst is, waar ze zichzelf niet van bewust zijn. Het was dan ook een genot hem mee te mogen maken en via hem toegang te krijgen tot inzichten; die ik nevernooitniet had gekregen als ik het uit de boeken had moeten halen.

Zo zijn hij en zijn vrouw bezig met het ontwikkelen van Transverbal language. Een taal die veel meer is dan woorden. En in zijn ogen is systemisch werk een voorbeeld van Transverbal language. Zijn streven is het verder ontwikkelen van geweldloze communicatie waarbij oordeelvrij blijven van cruciaal belang is. "Transverbal language is a pathway to the rediscovery of the perceptive, thus bodily, quality of language"

Voor wie geïnteresseerd is: 22 juli vertelt hij een hele dag over zijn manier van denken waarbij zijn bron, de filosoof Wittgenstein, centraal staat. Go and see him!

maandag 9 juli 2007

Versterken van de vrouwelijke energie

Begin vorig jaar heb ik, vanuit een persoonlijke behoefte, een vrouwennetwerk opgezet. Het thema was toen, en is eigenlijk nog steeds, het versterken van de vrouwelijke energie. En het is wonderlijk wat er gebeurd is in het proces tot nu toe. Dat valt te onderscheiden in twee stromen. De ene stroom is wat er allemaal gebeurt in de buitenwereld en de andere stroom is wat er allemaal in mijn binnenwereld gebeurt.

Een kort resumé rond de buitenwereld: Op dit moment zijn er 280 vrouwen die zich hebben gecommitteerd in enigerlei vorm aan het netwerk. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest, in verschillende vormen. En in september geven we feest ter ere van het 1-jarig bestaan. Er is een werkplan en er is een site in aanbouw. Er worden sponsoren gezocht en er wordt een veiling opgezet waarbij de opbrengst ten bate van het Hungerproject, www.thehungerproject.nl komt.

En mijn binnenwereld: ik leer van alles in de bewegingen rondom het netwerk. Mezelf laten zien. Grenzen aangeven. Ontdekken wat ik nu eigenlijk écht wil. Maar ook word mijn wereld zoveel groter omdat ik zie hoeveel potentie er is bij al die vrouwen en hoeveel mogelijkheden er zijn in de wereld. Dat versterkt mijzelf. En zo is het cirkeltje weer rond dat mijn eigen vrouwelijke energie versterkt wordt.

donderdag 5 juli 2007

Dit

Bart Moeyaert, o.a. stadsdichter van Antwerpen, maakt prachtige gedichten en schrijft bijzondere verhalen. Door toeval ben ik hem en zijn werk tegen het lijf gelopen. Een gedicht wat bij me past en wat ik om die reden op verschillende momenten heb voorgelezen:

Dit

Van alles wat ik schreef
zijn dit het minste woorden.
En tel ze na, het zijn er
nog te veel: zelf hou ik van
mijn mond vol tanden,
het aaien van dit blad, de
woordenschat van mijn
twee handen, het stokken
van mijn adem als ik zeg
dat ik je hier niet kan
vertellen wie of wat ik
voor je ben, omdat papier
me in de weg zit, en ik
het juiste woord niet ken.

Bart Moeyaert

De hele olifant in beeld

Vorige week zat ik in een overleg waar o.a. Fanny Koerts, werkzaam bij Pentascope, aanwezig was. Een stralende jonge vrouw die vertelt over een nieuw boek: De hele olifant in beeld. Ik heb het opgezocht op internet en direct aangeschaft. Een prachtig boek wat start met een verhaal over een koning die met zijn olifant door het land trekt. Hij komt voorbij een dorp waar alleen maar blinde mensen wonen. De mensen zijn opgewonden omdat er niet zo vaak bezoekers langs het dorp komen en al helemaal niet een koning. Ze komen één voor één nieuwgierig kijken en voelen aan de olifant. Als ze dan terugkomen in het dorp en door hun mededorpsgenoten bevraagd worden vertelt elk een ander verhaal over wat de koning heeft meegenomen op zijn reis. De één heeft met zijn handen een poot van de olifant onderzocht en vertelt daarover. De ander heeft het oor onderzocht, weer een ander de slurf. En allemaal vertellen ze hun waarheid. Pas als ze in staat zijn om hun verhalen als aanvullend op elkaar te kunnen zien ontdekken ze de hele olifant.
Ik vind dit een práchtige metafoor voor iedereen die energie verliest aan het argumenteren om gelijk te krijgen. Als je dit verhaal één keer hebt gehoord én toegelaten; dan kan je díe energie voortaan aan iets anders besteden.

zondag 24 juni 2007

Verslaafd

Hoe ouder je wordt, hoe meer tijd je hebt door'leefd'. En hoe langer je al leeft, hoe groter het risico op teleurstellende ervaringen. Uit genoemde teleurstellingen ontwikkel je bepaalde patronen om je te beschermen tegen nieuwe teleurstellingen. Tijdens de opstellingendag, afgelopen vrijdag, heb ik aan den lijve ervaren hoe dat bij mij zit. En daar ben ik blij mee want zodra je bewustzijn krijgt over de patronen die je sturen weet je ook wat je te doen staat. Johannes B Schmidt, http://www.aptitude-academy.com, de trainer van de training 'Traumawerk' die ik bij hem heb gevolgd (en schrijver van het boek 'Inner navigation'), heeft me laten zien en ervaren dat je eigenlijk verslaafd bent aan de écht oude patronen. En dat die oude patronen zich niet laten doorbreken met je wil maar dat je je lijf daar bij nodig hebt. Hij gaat ervan uit, in navolging van Peter Levine (o.a. schrijver van het boek 'het ontwaken van de tijger'), dat overweldigende gebeurtenissen uit het verleden opgeslagen zijn in je autonome zenuwstelsel. En let op het woord 'autonoom', dat laat zich dus niet sturen door je hoofd. Wát een opluchting was dat voor mij! En die opgeslagen ervaringen kan je ruimte geven door je lijf het werk te laten doen, 'releases of old energy' noemt hij dat. Ik gun iedereen een kennismaking met Johannes en mocht je interesse hebben dan kan je op genoemde site kijken én ook op de site van het NTINLP. Een kwestie van gewoon doen!

donderdag 21 juni 2007

Locaties regelen

Morgen organiseer ik een familie-opstellingendag met Marieke Soutberg, zelfstandig superviser en trainer bij het http://www.ntinlp.nl/. Ze is bij het NTI-NLP opleider 'Systemisch werk' (i.e. het opstellingenwerk).
Deze dagen heb ik in het afgelopen jaar herhaaldelijk georganiseerd en we hebben geexperimenteerd met de locaties. Hierbij waren in beeld het Karmelklooster in Drachten, http://www.karmelklooster.nl/; Hotel Meerzigt in Oostermeer, http://www.hotelmeerzigt.nl/; de Hofkamer in Leeuwarden, http://www.hofkamer.nl/; Nieuw Allardsoog in Bakkeveen, www.nieuw-allardsoog.nl; en het Fries Congrescentrum, http://www.friescongrescentrum.nl/ in Drachten. Verder heb ik nog allerlei andere locaties benaderd voor informatie, prijzen en sfeer etc. En ik merk aan mezelf dat ik sfeer erg belangrijk vind en het feit of de mensen die zo'n locatie runnen ook werkelijk met mij in contact gaan of dat ik alleen interessant ben als een brenger van inkomen. Ik ervaar mondjesmaat dat men werkelijk in contact wil gaan. En natuurlijk kan ik er ondanks dat voor kiezen om vanuit een andere, meest praktische, overweging naar een bepaalde locatie te gaan maar ik weet dan voor mezelf dat ik niet een optimaal resultaat heb gehaald. Deze ervaringen versterken mijn drive om een eigen centrum op te zetten. Hier ben ik sinds een jaar of twee mee bezig en kortgeleden heeft Pentascope, http://www.pentascope.nl/, aangehaakt en is het een gezamenlijke streven geworden naar een 'Great Place to Meet'. En daarin ga ik mijn eigen idee vormgeven, heerlijk!

woensdag 20 juni 2007

Wiki's

Top! Martijn Aslander deed een tip over zelf te maken wiki's. Een mooi middel om te communiceren met mensen die je niet dagelijks of wekelijks ziet en waar je wel mee samenwerkt in enigerlei vorm. Gebaseerd op dezelfde gedachte als de Wikipedia: mensen voegen hun kennis/informatie toe en doordat dat open en transparant gebeurd, en door zoveel mensen gecorrigeerd wordt, ontstaat er een betrouwbare informatiebron. Het past prachtig bij de gedachte dat 'chaos de nieuwe organisatie wordt'. Mensen die samen een project vorm willen geven en daarna weer uit elkaar gaan hebben met zo'n wiki een goede mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Zie bijv www.wikispaces.com en op de weblog van Martijn voor een instructiefilmpje. Ik heb er meteen één gemaakt voor het Noordelijk VrouwenNetwerk. Ik ben benieuwd of het de andere vrouwen aanspreekt.

dinsdag 19 juni 2007

Hospice

Soms komen mensen doodziek uit het ziekenhuis naar het Hospice met een korte levensverwachting. In het Hospice zijn doorlopend mensen: kookvrijwilligers; zorgvrijwilligers; coördinatoren; verpleegkundigen; een manager; een tuinvrouw; een klusjesman; enzovoorts. En sommige mensen bloeien helemaal op door weer onderdeel te worden van zo'n relatief dynamische wereld. De steil dalende levenslijn buigt af naar een levenslijn waar weer wat muziek in zit. En zo krijgt deze en gene wat meer tijd dan verwacht. Contact; aandacht en zorg zijn van levensbelang, dat blijkt.

maandag 18 juni 2007

zoektochten

Vanochtend heb ik een bijeenkomst meegemaakt van de community Veranderkunde van TG. Ik mocht daarin kennismaken met de U-theorie, ontwikkeld door o.a Otto Scharmer en Peter Senge; een methode die diepgaande veranderingen in mensen en organisaties wil bewerkstelligen. Belangrijke vraag die genoemde auteurs zichzelf hebben gesteld: Hoe zou de wereld veranderen als we als individu of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteit die de toekomst kan aanvoelen en vormen? Ze hebben hun inzichten vastgelegd in het boek 'Presence'.
Wat mij verbaasde tijdens deze bijeenkomst is hoe lastig het nog is voor mensen om werkelijk vanuit contact met jezelf zo'n bijeenkomst bij te wonen. En om vanuit dat contact met jezelf aan te geven wat jíj wil. Misschien hebben organisatie-adviseurs het toch nog liever over 'alle' anderen, met werkmethoden en structuren in de hand waar 'de anderen' zich in moeten voegen. Ik heb ooit iemand horen zeggen dat mensen wel willen veranderen maar dat mensen niet veranderd willen worden. Zélfs niet door organisatie-adviseurs.