maandag 25 augustus 2008

2015Festival

Vorige week werd ik uitgenodigd voor een lunch met friese vrouwen die zich inzetten voor The Hungerproject www.thehungerproject.nl en het verwezenlijken van de Millenniumdoelen www.millenniumdoelen.nl Om die reden organiseren ze 13 september a.s. het 2015Festival www.2015festival.nl . Een ontzettend leuke happening met betrokken mensen die zich in willen zetten voor een mooie, duurzame wereld. Een aanrader!!

The Hunger Project ondersteunt mensen om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger. Een wereld zónder chronische honger! Hoe? Door te investeren in mensen. Door mensen weerbaar te maken, ze te stimuleren om zelf hun eigen toekomst op te bouwen. In Afrika. In Azië. In Zuid-Amerika. Waar ook ter wereld.
Wij zien mensen met honger niet als slachtoffers, maar als volwaardige individuen die in principe uitstekend in staat zijn hun eigen honger te beëindigen. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame beëindiging van de honger alleen gerealiseerd kan worden door de mensen zelf. Voorwaarde is dat ze de nodigde capaciteiten ontwikkelen en kansen herkennen en grijpen.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de 8 millenniumdoelen.

1. De armoede halveren en minder mensen honger
Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan een dollar per dag te besteden heeft. In 1990 moesten 1,2 miljard mensen wereldwijd zien te overleven met minder dan een dollar per dag. Het eerste millenniumdoel is dat dit in 2015 moet zijn teruggebracht tot de helft: 600 miljoen.

2. Iedereen naar school
Onderwijs is een basisrecht. Toch gaan er wereldwijd 104 miljoen kinderen niet naar school, en is 1 op de 6 mensen analfabeet. In ontwikkelingslanden is het percentage kinderen dat niet naar school gaat 20%. Goed onderwijs is van groot belang voor de bestrijding van armoede. In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen.

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
Het derde millenniumdoel luidt dat in 2015 mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten zijn. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om discriminatie en achterstelling van vrouwen tegen te gaan.

4. Minder kindersterfte
Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit is het vierde millenniumdoel. Wereldwijd sterven ruim 10 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200.

5. Verbeteren van de gezondheid van moeders
Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In de millenniumdoelen is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten voor vrouwen essentieel.

6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes
Voor het jaar 2015 moet de verspreiding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes zijn gestopt. Dit is het zesde millenniumdoel. Wereldwijd zijn er 39 miljoen mensen besmet met het hiv/aids-virus. Het grootste deel daarvan, 25 miljoen mensen, leeft in Sub Sahara Afrika. In deze regio is aids de belangrijkste doodsoorzaak. Een andere veel voorkomende doodsoorzaak in Afrika is malaria. Van de 1 miljoen slachtoffers per jaar woont 90% in Afrika.

7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu
Meer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 zijn de levensomstandigheden van ten minste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk verbeterd.

8. Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
De eerste zeven millenniumdoelen gaan over het verbeteren van de situatie in ontwikkelingslanden. Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere millenniumdoelen te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn het maken van afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een eerlijk handelssysteem en het vinden van een oplossing voor het schuldenvraagstuk.

vrijdag 15 augustus 2008

introductie Systemisch werk

Net als in het voorjaar geef ik dit najaar, samen met mijn man, een introductietraining Systemisch werk. Systemisch werk, ook wel opstellingwerk, geeft inzichten die je met je verstandelijke vermogens en je psychologische analyses niet altijd kunt ontwikkelen. Onze training is bedoeld voor mensen die soms het gevoel hebben dat 'de plaat steeds overslaat'. Mensen die er lol in hebben om zichzelf te slim af te zijn en die het leven meer willen leven, in het hier en nu.
Voor meer info: www.zin-onzin.nl onder de button 'trainingen'