zaterdag 27 oktober 2007

Congruentie

Wikipedia over congruentie:
"Congruentie betekent overeenstemming tussen denken, voelen en spreken. Deze term kreeg door Carl Rogers veel aandacht. In de praktijk is er vaak een verschil tussen wat we denken en voelen, of tussen wat we denken en zeggen. Dit verschil wordt ook genoemd niet congruent zijn, of discongruent zijn. Deze term slaat dan ook op het echt en oprecht zijn, eerlijk naar zichzelf en anderen. Mensen zijn gevoelig voor congruentie. We vertrouwen mensen die congruent zijn."

Ik denk dat ik daarom ook een hekel heb aan mensen die zichzelf heel goed kunnen verkopen maar waarvan ik, en heel veel mensen met mij vermoed ik, direct in de gaten hebben dat er veel gebakken lucht bij zit. Het is niet leuk als ik het níet in de gaten heb en er via de harde weg achter kom.

maandag 22 oktober 2007

Into the wild

"I read somewhere how important it is not to bé strong but to feel strong"

dinsdag 9 oktober 2007

’De Hele Olifant in Beeld’

Woensdagavond 21 november heb ik een avond georganiseerd dat Marja de Vries, auteur van het boek 'De Hele Olifant in Beeld', over haar boek komt vertellen. Haar boek gaat om het inzicht in het bestaan en de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede. Toen ik haar hierover benaderde vroeg ze waarom ik dat wilde en eigenlijk kwam ik niet verder dan dat ik zelf zo blij ben met haar boek en de workshop die ik van haar heb meegemaakt. En kennelijk was dat okay want ze stemde in om te komen.

Waarom 'De hele olifant in beeld ' zo'n indruk op mij maakte
Ten eerste alleen al omdat ik door een stralende jonge vrouw, t.w. Fanny Koerts, werkzaam bij Pentascope, me op het boek attent maakte. Wat en hoe ze erover vertelde maakte dat ik het direct opzocht en kocht via internet. Een prachtig boek wat start met een verhaal over een koning die met zijn olifant door het land trekt. Hij komt voorbij een dorp waar alleen maar blinde mensen wonen. De mensen zijn opgewonden omdat er niet zo vaak bezoekers langs het dorp komen en al helemaal niet een koning. Ze komen één voor één nieuwsgierig kijken en voelen aan de olifant. Als ze dan terugkomen in het dorp en door hun mededorpsgenoten bevraagd worden vertelt elk een ander verhaal over het dier wat door de koning is meegenomen op zijn reis. De één heeft met zijn handen een poot van de olifant onderzocht en vertelt daarover. De ander heeft het oor onderzocht, weer een ander de slurf. En allemaal vertellen ze hun waarheid. En pas als ze in staat zijn om hun verhalen als aanvullend op elkaar te kunnen zien ontdekken ze de hele olifant. Een metafoor die Marja de Vries gebruikt als basis voor haar boek.

Marja de Vries
Marja de Vries is bezig met de transformatie in leren en onderwijs. Tijdens deze avond zal Marja de Vries beknopt en helder overzicht geven in de universele wetmatigheden en de gulden snede. Zij doet dat aan de hand van gemeenschappelijke inzichten uit vele verschillende wijsheidstradities en de vele recente wetenschappelijke ontdekkingen die hiermee overeenstemmen. Als iets in lijn is met deze universele wetmatigheden komt het meer overeen met wie we in essentie zijn én is het meer in harmonie met het grotere geheel. Bovendien gaat het dan makkelijker en kost het minder moeite. In deze tijd van ingrijpende veranderingen en grote onbalans wereldwijd hebben steeds meer mensen de behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten. Terwijl alles in het universum werkt in overeenstemming met deze universele principes, verkeren wij als mensen in de bijzondere situatie dat we de keuzevrijheid hebben om te handelen in strijd of in overeenstemming met deze wetmatigheden. Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we deze universele principes niet kennen. Inzicht in deze universele wetmatigheden helpt om te begrijpen wat er nodig is om de balans en de harmonie zowel in onszelf als wereldwijd te herstellen. Het kan gebruikt worden als een referentie kader bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel. Op basis van inzicht in deze universele wetmatigheden ontstaat in feite een geheel nieuw en begrijpelijk wereldbeeld op basis waarvan de vele verschillende aspecten van onszelf en van de wereld om ons heen als puzzelstukjes op hun plaats vallen. Zie ook www.marjadevries.nl

woensdag 3 oktober 2007

Mooie uitspraak

Bijna alles wat je doet is onbelangrijk
maar het is erg belangrijk dat je het doet.

Mahatma Gandhi