woensdag 22 september 2010

Ontspannen aan je werkdag beginnen, kan dat?

Ja dat kan!
Simpel door aan het begin van je werkdag of je teamoverleg even af te stemmen op jezelf en op de ander(en). Afstemmen is een kwestie van stilstaan en met aandacht kijken. Kijken naar wat zich voordoet, zonder hier een oordeel aan te koppelen.

Door de stilte op te zoeken, je te concentreren op je ademhaling kan je prikkels even buitensluiten. Het is soms zo vanzelfsprekend om maar door te hollen totdat je op een bepaald moment even omkijkt en je je realiseert dat er alweer een week voorbij is. Door het actief naar die stilte te gaan krijg je de gelegenheid om je bewust te worden waar je bent, wat je aan het doen bent en wie je ook alweer bent. Wat je ook alweer écht wilt.

Mediteren leert je om vanuit een beschouwende rol naar jezelf te kijken. Bateson heeft het over de drie posities: de 1e positie is dat je naar de wereld kijkt door je eigen ogen. De 2e positie is dat je naar jezelf en de wereld kijkt door de ogen van iemand anders (je leidinggevende, je vader, je moeder, je buurman, je collega, je vriend(in) etc). De 3e positie is dat je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt vanuit het mandje onder een luchtballon, van een afstandje waardoor het mogelijk wordt dingen te relativeren. Via meditatie organiseer je voor jezelf dat je zo nu en dan even vanuit het mandje kunt kijken.

Verder hebben neurowetenschappers onderzocht (wikipedia) dat één van de vier hersencentra die bij meditatie zijn betrokken, zorgen dat je gedachten niet meer achter elke prikkel aangaan. En hoe meer je mediteert hoe beter je leert omgaan met alle prikkels die er in onze maatschappij zijn.

Wat is mediteren in mijn perceptie?
Mediteren is stilstaan, bewustworden, waarnemen, afstemmen en kiezen.
De opvatting die hier in Nederland bekend is als mindfulness.

Waarom nu mediteren met je collega's aan het begin van een werkdag of een teamoverleg?
In mijn vorige blog schreef ik over het boek 'verlichting in business' waarin verteld wordt dat mensen kunstmatigheid, valse imago’s en opgepoetste jaarcijfers niet meer accepteren. Vandaar het toenemend belang van authenticiteit en eerlijkheid,‘De werkelijkheid der dingen'. Verder is er een toenemende behoefte dat bedrijven zich menselijk en kwetsbaar opstellen omdat ze anders onherroepelijk door de consument en de maatschappij worden afgerekend. Een bedrijf kan zich niet langer veroorloven alleen maar eigen belang nastreven. Sociaal ondernemen met oog voor anderen wordt voor bedrijven noodzakelijk om te blijven voortbestaan.
Een bedrijf met een duurzame visie op de toekomst zal dus haar personeel willen faciliteren bij het ontwikkelen van eigenschappen die hieraan een bijdrage kunnen leveren.

In een gezamenlijke meditatie stem je af op jezelf én op je collega's. Door dit afstemmen stroomt de energie beter en loopt de communicatie vloeiender.
Door beter op jezelf af te stemmen gaat het beter stromen tussen je bewuste en je onbewuste. Ap Dijksterhuis, wetenschapper en auteur, vertelt hierover in zijn boek 'het slimme onbewuste'. Het bewuste wordt in onze samenleving zwaar overschat en het onbewuste juist onderschat. In zijn boek legt hij uit (en onderbouwt dit middels onderzoek) dat ons gedrag voor 99% gestuurd wordt door ons onbewuste en voor 1% door ons bewuste. Terwijl we zo graag willen geloven dat we alles sturen middels onze ratio. Door nu een open verbinding te hebben en te houden tussen het bewuste en het onbewuste faciliteer je je onbewuste om jou optimaal te helpen in je dagelijkse handelen en functioneren.

Door af te stemmen op elkaar zorg je voor rust en organiseer je een betere verbinding met het collectieve bewustzijn. Het collectieve bewustzijn zie ik als een wolk die boven een groep mensen hangt waarin eenieders kennis, vaardigheden en ervaringen zijn verzameld. Langzamerhand weet iedereen dat je samen meer weet dan één iemand alleen. En door gezamenlijk te mediteren ga je allemaal naar eenzelfde platform, bij wijze van spreken. En via dat gezamenlijke platform heeft iedereen betere toegang tot die wolk.

Mijn voorstel
Ik leid een bepaalde periode in een team of een klein bedrijf aan het begin van de dag of aan het begin van een meeting een meditatie. Dit gaat om een meditatie van 10 - max 15 minuten. Indien gewenst kan ik voorafgaand aan de periode dat er gemediteerd gaat worden en na afloop van deze periode een soort van foto maken van de situatie zoals die zonder meditatie is en zo'n zelfde foto van de situatie zoals die mét meditatie is. Op deze manier kan er vanuit het bedrijf gekeken worden of het zinvol is om hiermee door te gaan.

1 opmerking:

Heldinne zei

Ja, goed stuk, duidelijk wat je ermee wilt.