dinsdag 8 juli 2014

De kunst van de K's


Wat kwetsbaarheid, kracht en kiezen met elkaar te maken hebben

In vier bijeenkomsten willen we het begrip kwetsbaarheid in brede zin verkennen en werken aan bewustwording van onze eigen kwetsbaarheid.Je zal in deze bijeenkomsten ontdekken dat kwetsbaarheid een kracht kan zijn en dat kwetsbaarheid je de gelegenheid biedt om de keus te maken die bij jou past.

Brené Brown
Kwetsbaarheid is een begrip wat extra betekenis heeft gekregen door de Tedtalk van Brené Brown van juni 2010 waarin ze vertelt over haar onderzoek naar verbinding en kwetsbaarheid. Brené Brown is een wetenschapper, een wetenschapper die ervan uitging dat als je iets niet kon meten, het ook niet bestond. Na haar onderzoek, wat zes jaar heeft geduurd, ontdekte ze dat het bij kwetsbaarheid júist gaat om het loslaten van controle en voorspellingen terwijl het in de wetenschap alleen maar gaat om controle en voorspellingen. Haar onderzoeksproces bestond daardoor niet alleen uit kwalitatief onderzoek middels het interviewen van mensen maar ook uit een persoonlijke ontwikkeling bij haarzelf in relatie tot kwetsbaarheid.

Eén van haar uitkomsten is dat kwetsbaarheid de kern van schaamte en angst is en de kern van onze strijd voor waardigheid. Maar dat kwetsbaarheid óók de oorsprong is voor creativiteit, plezier, erbij horen en liefde. En omdat we in een kwetsbare wereld leven willen we onszelf soms zo graag verdoven wat zich kan uiten in schulden, verslaving, overgewicht of medicijngebruik. Een veel omvattend begrip dus. Haar inzichten hebben wij gebruikt als inspiratie.Joanke Sierksma, coacht vanuit haar eigen praktijk De Essentie coaching & stressconsultancy, en ik praten al heel wat jaren over onze eigen kwetsbaarheid, veiligheid en angst in relatie tot de hectische wereld om ons heen. En we hebben een route uitgestippeld voor deze speurtocht naar het begrip kwetsbaarheid, een route die ligt in de context van de inzichten van Brené Brown én van onze trainingen en levenservaring. We hebben beide een achtergrond met NLP en Systemisch werk. Daarnaast is Joanke gespecialiseerd in stress en burn-out, heeft zij diverse specialisaties gedaan en de opleiding Ziekte en Gezondheid Opstellingen bij Stephan Hausner gevolgd Ik heb de trainingen Traumawerk, Subtle Selfwork en Advanced Subtle Selfwork gevolgd bij Johannes B. Schmidt en ben ik een enthousiast adept van Jan Bommerez (zie ook vorige blogs). Mocht je meer willen weten over onze achtergrond dan is het handig ons Linkedinprofiel te bekijken: Joanke en Jeltine.

Vanuit onze brede scope willen wij het geleerde delen en een bewustwordingsproces op gang brengen bij de deelnemers aan deze verkenning. Met als perspectief dat je jezelf écht durft te laten zien, lief kan hebben met heel je hart, ook zonder garanties. Dat je dankbaarheid en plezier gaat oefenen júist op momenten van angst. Want dankbaar zijn en je kwetsbaar voelen betekent dat je leeft, dat je imperfect durft te zijn, met compassie naar jezelf kan kijken en kan voelen: 'Ik ben precies goed'.
We hebben een opbouw in de serie verkenningen aangebracht  waardoor we aanbevelen alle vier ochtenden af te nemen.We starten pas in de winter omdat dat de perfecte tijd is om naar binnen te keren en op onderzoek uit te gaan.

Wanneer: Vrijdagochtend 16 januari, 13 februari, 13 maart, 17 april
Locatie: nader te bepalen, afhankelijk van de groep en de groepsgrootte
Tijden: 9.00 - 12.30 uur
Kosten: € 150,-  incl koffie/thee en wat lekkers bij de koffie
Aanmelden: jeltinezijlstra@gmail.com

Geen opmerkingen: