woensdag 13 februari 2008

Dag Hammarskjöld"Als de ochtendfrisheid is verdwenen en je de moeheid van de middag voelt, als je beenspieren beginnen te trillen en de klim eindeloos lijkt, als plotseling niets meer gaat zoals jij het wilt - juist dan mag je niet twijfelen -" is een uitspraak van deze bijzondere man die ik vanochtend tegenkwam. Prachtig!

In het jaar 1961 komt Dag Hammarskjöld op 56-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk in Afrika om het leven. Hij was daar als secretaris-generaal van de Verenigde Naties om een conflict bij te leggen in het toenmalige Congo. Hammarskjöld was een vermaard diplomaat, met veel gezag in de internationale politiek. Wat hem echter het diepst bewoog kwam aan het licht, toen men na zijn dood in zijn flat in New York een dagboek vond met de titel 'Merkstenen'. Opeens werd de 'buitenkant' van deze internationale politicus aangevuld met een tot dan toe onbekende 'binnenkant'. Vanaf die tijd hebben veel mensen Hammarskjölds inspirerende zoektocht kunnen volgen. De teksten uit 'Merkstenen' begeleiden hen op hun innerlijke reis. Wie als een mens uit één stuk wil leven, in intimiteit en solidariteit, zal net als Hammarskjöld ervaren dat hij moet leren drinken uit eigen bron. Aan die bron wordt de Naaste ontdekt, oorsprong van de bron. Evenals de dagboeken van Etty Hillesum en Dietrich Bonhoeffer zijn ook de woorden van Hammarskjöld een verrassing voor de mensheid.

Het boek over Hammarskjöld, "De langste reis is de reis naar binnen" over het politiek-mystieke leven van Dag Hammarskjöld, geschreven door Dr. J.J. Beumer (1947), theoloog en diaconaal predikant te Haarlem, is een absolute aanrader.

Geen opmerkingen: