dinsdag 12 februari 2008

Leerpunten van het ontwikkeltraject Great Place to Meet

De notitie die ik heb geschreven voor alle deelnemers aan de zoektocht naar een GPTM voor Leeuwarden heb ik hieronder integraal overgenomen. Als je belangstelling hebt kan ik het Worddoc toesturen. De notitie is gekoppeld aan de Authenticiteitslezing die ik vorige week hield voor het Authenticiteitsnetwerk van Martijn Aslander.

Ontwikkeltraject Great Place to Meet voorjaar 2007 tot januari 2008
12 februari 2008

Authenticiteit
In het contact met de energie die er is voel en ervaar ik. En van daaruit handel ik. Voor een ander soms onnavolgbaar. Voor mezelf vanzelfsprekend en schijnbaar moeiteloos. Waardoor het moeilijk wordt is als er een appel wordt gedaan op mijn ego of als er een groot ego voorbijkomt.
Het moeiteloze beschrijft Marja de Vries (www.marjadevries.nl) in haar boek ‘De hele Olifant in beeld‘: als je in staat bent om naar de 7 universele wetten te leven.
Een wonderlijke benadering voor de westerse wereld omdat daarin het ‘arbeidsethos’ voorop staat en ‘het lijden’. Alles wat je doet moet met hard werken gepaard gaan en het moet moeite, energie en tijd kosten. De uitnodiging voor de authenticiteitslezing heeft me op dit stuk uitgedaagd; ga ik aan verwachtingen voldoen en ingewikkelde verhalen houden of doe ik precies dat wat ik leuk vindt. En dat laatste is gelukt. Waarvoor dank Martijn Aslander (www.martijnaslander.nl) en Fanny Koerts.

Achtergrond; Not to bé strong but to feel strong.
Eerst heb ik bij de lezing de trailer laten zien van de film ‘Into the wild’, te vinden op mijn weblog bij september 2007.
Over thema’s als geld/zoektochten/’the Wild’. In mijn werk, bijna 20 jr in het management van de Woningstichting de Wieren, heb ik goed verdiend (bijna 3000,- netto per mnd). Toch was er mijn zoektocht die erin resulteerde dat ik zelfstandig ondernemer ben geworden. Deze positie (als ondernemer) voelt voor mij als een hele kwetsbare; soms met gevoelde gevaren zoals in de trailer.
In de laatste periode van mijn functie bij de woningstichting ontstonden er bij mij al plannen voor een eigen locatie waarin nieuwe mogelijkheden omtrent werk, gefaciliteerd kunnen worden. Wiebe Broekema van Pentascope (www.pentascope.nl) koppelde me aan Engbert Breuker en het ontwikkeltraject voor een Great Place to Meet (www.gptm.nl) was begonnen.
De wezenskenmerken van zo’n plek zijn duurzaamheid, cultuur, ‘ont’moeten, waarde creëren en een fijne plek om te zitten met een goede sfeer, lekker koffie en iets lekker om te eten. Voor mij ook een ‘fysieke’plek waar de mensen die elkaar al virtueel kennen in de wereld van Web 2.0 (http://nl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0) elkaar analoog kunnen ontmoeten.

Missie
Als je voor jezelf begint en geen idee hebt ‘dan ga je naar de KvK’. En daar geven ze allerlei soorten van workshops waarin je o.a. een ‘elevatorpitch’ moet ontwikkelen. Geen punt voor mij alleen ik had steeds een andere, vergat de vorige. Totdat ik een filmpje zag met Paul de Blot, hoogleraar Businessspiritualiteit aan de Universiteit Nyenrod. De link verbindt door naar de site van de Ikon die een interview met hem heeft uitgezonden http://player.omroep.nl/?aflID=6405125 (30 min.)
En sindsdien weet ik het, mijn missie is net als hem: ‘menselijkheid’, ‘wel-zijn’. En daar moet een GPTM aan bijdragen. Wat hij o.a. stelt is dat er drie aspecten zijn mbt Businessspiritualiteit: Realisme, Idealisme en Vriendschap. Tussen deze drie zou het moeten stromen; een leerpunt voor het ontwikkeltraject GPTM.
Verder zegt hij dat alles wat hij wilde/plande mislukt is. Maar dat alles wat hij vond, goed op paste en aandacht aan schonk een succes werd. En in het begin van het ontwikkeltraject vond ik iets maar ergens veranderde dit in plennen en willen.

Woorden
Hier heb ik twee nummers van de cd ‘De Schepping’ van het Nederlands Blazersensemble en Bart Moeyaert laten horen. Middels dit document kan ik je dat niet laten horen maar je kan ook het verhaal downloaden van de site van www.bartmoeyaert.com, tot 31 jan jl stadsdichter van Antwerpen, en sowieso de moeite waard om te leren kennen, los van GPTM, en dit geldt ook voor het Blazersensemble, www.nbe.nl )
Wat voor mij van belang is in het verhaal is dat hij een voorstelling probeert te maken; woorden probeert te geven aan ‘niets’. En daartegenover staat in mijn ogen de Wetenschap die datgene wil bewijzen wat iemand al denkt. ( met alle revenuen die daarbij horen zoals discussiëren, winnen/verliezen, overtuigen, macht, ego etc) Het ontwikkeltraject GPTM was voor mij werken vanuit dat ‘niets’ en een nieuw vocabulaire ontwikkelen. En m.n. dit laatste is niet zo makkelijk.

Congruentie
In de praktijk is er vaak een verschil tussen wat we denken en voelen, of tussen wat we denken en zeggen. Deze term slaat dan ook op het echt en oprecht zijn, eerlijk naar zichzelf en anderen. In contact zijn met ‘jezelf’ en van daaruit handelen. Mensen zijn gevoelig voor congruentie. We vertrouwen mensen die congruent zijn. Voor mij is dat een ‘innerlijk weten’, ik ‘weet’, mijn lijf ‘weet’ vaak meteen of iemand congruent is en dat bepaalt voor mij of ik vanuit vertrouwen kan werken. En ik word geblokkeerd als ik me niet veilig genoeg voel, dan kan ik niet meer positief en vanuit energie werken en handelen. Wikipedia over congruentie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Congruentie_%28counseling_en_psychotherapie%29
Peter Senge van ‘het vijfde principe’ heeft , samen met Otto Scharmer en Joseph Jaworsky, een boek over geschreven ‘Presence’. Hierin beschrijven ze een hele nieuwe methode om hieraan aandacht te besteden in Organisatieadvieswerk die raakvlakken heeft met het werken vanuit ‘niets’ en ‘in contact met jezelf zijn’. Zie mijn weblog www.jeltinezijlstra.blogspot.com bij februari 2008.

Toekomst
Ik wil ‘leren van de toekomst’, zo wil ik in het leven en in werk staan. Dit vertaal ik o.a. als contact met jonge mensen; vanaf 0 jaar. Hoe is het bewustzijn van babies, schoolkinderen, studenten, etc. En wat het voor mij ook betekent is dat ik graag wil volgen van wat er al is; leven in overeenstemming met de 7 wetten.
Een inzicht wat hierbij helpt is het gedachtegoed van Jaap van der Wal, embryoloog en anatoom, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En fenomenoloog, antroposoof en holist. Een bijzondere combinatie die maakt dat hij prachtige inzichten deelt: www.embryo.nl
Hij gaat uit van dualiteit (geest/materie; lichaam/ziel; INacte/Exacte) en beweging. Fenomenologie is net als watertrappelen, je hebt hiervoor een inspanning te plegen; als je daarmee ophoudt zak je als een baksteen. Dus gerefereerd aan het ontwikkeltraject: een GPTM komt er maar is er eigenlijk ook al; soms, hier en daar. En het gaat om de beweging; dat we blijven bewegen tussen het één en het ander. En in die beweging ontstaat het goede; bijvoorbeeld een Great Place to Meet.

Mijn toekomst ziet er ongeveer zo uit: www.jeltinezijlstra.blogspot.com filmpje Alice in Wonderland onder september 2007; voor een glimlach als besluit.
En mijn site is www.jeltinezijlstra.nl

In de bijlage hieronder de mensen en organisaties die inspiratie hebben geboden; liefde, uren en inspanning hebben gedoneerd en mensen en organisaties die willen ‘zwermen’ in een GPTM
Heel hartelijke groet en graag tot ziens
Jeltine Zijlstra

Inspiratie
• Johannes B. Schmidt; www.aptitude-academy.com
• Marja de Vries; www.marjadevries.nl

Liefde, uren en inspanning
• Mensen uit mijn netwerk; Henk Deinum; Roelie Popping; Eric Becker
• Provincie; Gedeputeerde en ambtenaren; Jannewietske de Vries; Klaas Arie Beks; Siem Akkerman
• Gemeente; Wethouder en ambtenaren; Yvonne Bleize; Sietze Bandringa; Harmen de Haas
• Cartesiusinstitute; Yoram Krozer; Wini Weidenaar; Thea Bijma
• Jessoure; integratie; Driss Taoufik
• Elvenstone; Martijn Aslander; Fanny Koerts
• Pentascope; Engbert Breuker; Theo Dijt
• Nieuwe Garde Leeuwarden; Eric Voigt; Marijke Roskam
• Great Place to Live; Noor Bongers; Lykle de Vries
• Media Art Friesland; Nadine Bors; Geebie Keizer
• NHL/CMD; Eric Voigt; Joke Lunsing
• Friesland College; Carlo Segers
• Horeca-ondernemer; tevens voorzitter Horeca Friesland; Baukje de Vries
• Architecten: KAW en NRJ; Marcel Tankink; Nynke Rixt Jukema
• Lable; Jurriaan Mous; Michiel Wijgmans
• GPTM in A’dam; Janneke Verwey
• Milieufederatie Friesland; Rob uit den Bosch
• Schitterend organiseren; Michiel Kahmann
• Partnernetwerk Pentascope; Rein de Vries
• Particuliere geïnteresseerden
• Noordelijk Vrouwennetwerk

Zwermen
• Cartesiusinstitute; Frisjes
• Jessoure; integratie
• Elvenstone
• Pentascope; Partnernetwerk Pentascope
• Nieuwe Garde Leeuwarden
• Great Place to Live
• Media Art Friesland
• NHL/CMD
• Friesland College
• Lable
• Zelfstandig ondernemers
• Cultural Creatives
• Grote (re) bedrijven die inspiratie en netwerken zoeken
• Jonge multimedialen
• Noordelijk VrouwennetwerkBeschikbare documenten
• Werkdocument GPTM Lwd oktober 2007
• PPP GPTM Amersfoort augustus 2005
• Plan IJden/GPTM A’dam van Janneke Verwey september 2007
• Digitale mindmap GPTM Lwd
• Site GPTM Lwd
• Cultuurvisie Provincie
• Rapport Market Response omtrent Cultural Creatives + digitale mindmap

Geen opmerkingen: