zondag 11 januari 2009

Schiermonnikoog 2009: Workshop “Kennismaken met Familie-opstellingen”

Schier is een mooie plek om stil te staan, bijv. bij je familie van herkomst. De feestdagen leveren vaak veel stof op tot nadenken en er is nu een mooie gelegenheid om daar iets mee te doen.

Op 14 februari 2009 geef ik, samen met mijn man, een workshop “Familie-opstellingen”. De feestdagen zijn achter de rug, dagen waarop familieleden elkaar opzoeken en tijd met elkaar doorbrengen. Gezelligheid staat voorop en toch loopt het soms anders. Onderhuidse spanningen, vreemde gevoelens en gedachten die (weer) bovenkomen en oude patronen die zomaar de kop opsteken. Zomaar? Nee , niet zomaar. Families vormen volgens Bert Hellinger systemen waar bepaalde wetmatigheden gelden. Wordt in strijd met die wetmatigheden gehandeld, dan treden er soms dynamieken op die niet versterkend zijn.
Deze workshop maakt zichtbaar wat vaak onzichtbaar blijft.

Familieopstellingen: Wat zijn dat en wat heb je er aan?
Het werken met opstellingen zoals dat in deze workshop gedaan wordt, is ontwikkeld door Bert Hellinger. Hellinger ziet een familie of organisatie als een systeem, met een eigen dynamiek. Een systeem kan zichtbaar en tastbaar gemaakt worden door personen op te stellen in de ruimte. Opstellingen maken verstoorde verhoudingen in het systeem inzichtelijk en tastbaar. Het zichtbaar maken en erkennen van “wat is”, geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnen uit, bewegen in de richting van een oplossing. Met behulp van de opstelling wordt die oplossing zichtbaar gemaakt.

Hoe
Bij het maken van de opstelling wordt gewerkt vanuit een vraag of probleem van de cliënt. Het maken van een opstelling heeft als doel een antwoord te vinden op de gestelde vraag. Dit gebeurt door de dynamiek in het systeem zichtbaar en tastbaar te maken, met behulp van plaatsvervangers van familieleden van de cliënt. Deze worden gekozen uit de groep en door de cliënt opgesteld in de ruimte. Er ontstaat tussen de opgestelde representanten een energieveld dat overeen komt met de energie binnen het systeem. Daarmee komt de opstelling tot leven en wordt de dynamiek die in het systeem werkt voelbaar. De plaatsvervangers ervaren emoties en beschikken over informatie die de onderlinge verhoudingen in het systeem duidelijk maken.

Voor wie?
Voor ieder die wil werken aan de oplossing van een probleem dat zich voor doet in zijn of haar leven / werk. Van deelnemers verwachten we dat zij zich actief opstellen.
Door wie?
Jeltine Minzinga Zijlstra (47) & Rudolf Winius (52). Wij zijn getrouwd en hebben drie kinderen. Wij zijn beide opgeleid in NLP en systemischwerk bij het NTI-NLP in Limmen door o.a. Bouke de Boer, Marieke Soutberg en Johannes Schmidt. Rudolf is hoofd communicatie van een grote onderwijsorganisatie en ik ben zelfstandig coach/trainer.

Datum & tijd: 14 februari 2009 van 10.30 – 17.30 uur
Plaats: Appartementencomplex “it Aud Kolonyhus”
Kosten:€ 75 (inclusief koffie/thee en lunch)
Aanmelden: jeltinezijlstra@chello.nl

Geen opmerkingen: