maandag 23 november 2009

De Onrendabelen

"Een onrendabele is iemand die meer kost dan dat die opbrengt in zijn/haar leven."

Regisseur Hans Heijnen: ‘De film laat zien dat er mensen in de samenleving zijn die veronachtzaamd worden door een verhard politiek klimaat. Marginalen, zwakkeren en afhankelijken. Ze zijn weggezet om het merendeel van de samenleving onkosten en gedoe te besparen. Uit het oog, uit het hart. Maar als je de mensen in deze film echt gaat zien, dan maken ze warme gevoelens bij je los. Hopelijk wanen we ons dan weer in het tijdperk vóór het neoliberalisme, toen solidariteit en mededogen met de zwakkeren normaal waren. De mensen in deze film zijn niet zielig, maar vooral in de steek gelaten types, die respect afdwingen door hun humor en overlevingskracht.’

Interview met Marcel van Dam bij Pauw en Witteman

Een documentaire die te denken geeft

1 opmerking:

Keimpe Bleeker zei

De feiten, zoals toegelicht door Marcel van Dam in de uitzending van pauw en Witteman en zoals deze blijken uit de film, zijn door niemand tegengesproken. Jack de Vries, Christen democraat en iemand die nooit echte tegenslagen in ontwikkeling en carrière heeft ondervonden, souffleerde bij Pauw en Witteman nog even dat veel van de 'problemen' veroorzaakt zijn door luiheid en drank, dus eigen schuld. Dat is een fraaie uitleg voor een Christen democraat die ernstig verantwoordelijk is voor de afbraak in logaritmisch tempo van het sociale systeem. Juist daardoor meneer De Vries zal er voor deze groep de komende jaren niets verbeteren. En juist daardoor, Christelijke landsbestuurders, zal hun situatie nog veel meer zal verslechteren.

Als oorspronkelijk protestant ben ik al jaren van mening dat 'links' aanzienlijk Christelijker opereert dan de partijen die de zorg voor de medemens, vanuit een kennelijke overtuiging, hoog in het vaandel hebben staan. Hoogste tijd voor een revolutionaire ommekeer in Nederland!